Повече от сребро или злато (Деяния 3-4)

/проповед/

Миналата
седмица говорихме върху Деяния 2 гл. Видяхме пристигането на Святия Дух
на планетата земя, ознаменувано с фучене на вятър и разделени огнени
езици върху главите на учениците, които след това заговориха чужди езици.

И те изляз…

Повече от сребро или злато (Деяния 3-4)

Повече от сребро или злато (Деяния 3-4)

/проповед/ Миналата седмица говорихме върху Деяния 2 гл. Видяхме пристигането на Святия Дух на планетата земя, ознаменувано с фучене на вятър и разделени огнени езици върху главите на учениците, които след това заговориха чужди езици. И те излязоха на улицата и започнаха да разпространяват вестта за изкуплението на Христос на тези 15 езици. И Петър се изправи и в свръхестествената сила на