Етикет: Повече

07.10.2021 Off

Повече от шампиони!

By Evangelsko.info

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Римляни 8:37-39 “Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.” Чудесно е да знаем, че сме шампиони и победители чрез Христа, но…

22.06.2021 Off

Повече от сребро или злато (Деяния 3-4)

By Evangelsko.info

/проповед/

Миналата
седмица говорихме върху Деяния 2 гл. Видяхме пристигането на Святия Дух
на планетата земя, ознаменувано с фучене на вятър и разделени огнени
езици върху главите на учениците, които след това заговориха чужди езици.

И те изляз…