ПОПРАВИТЕЛ НА РАЗВАЛИНИТЕ

Исая 58:9-12 –„Тогава ще зовеш, и Господ ще отговаря! Ще извикаш, и Той ще рече: Ето Ме! Ако махнеш насред себе си хомота. Соченето с пръст и нечестивите думи, Ако даруваш на гладния желаното от душата ти, И насищаш наскърбената душа, Тогава светлинат…

ПОПРАВИТЕЛ НА РАЗВАЛИНИТЕ

ПОПРАВИТЕЛ НА РАЗВАЛИНИТЕ


Исая 58:9-12 –„Тогава ще зовеш, и Господ ще отговаря! Ще извикаш, и Той ще рече: Ето Ме! Ако махнеш насред себе си хомота. Соченето с пръст и нечестивите думи, Ако даруваш на гладния желаното от душата ти, И насищаш наскърбената душа, Тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината, И мракът ти ще бъде като пладне; Господ ще те води всякога, Ще насища душата ти в бездъждие, И ще дава сила на костите ти; И ти ще бъдеш като напоявана градина, И като воден извор, чиито води не пресекнуват. И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места; Ще възстановиш основите на много поколения; И ще те нарекат Поправител на развалините, Възобновител на места за население.“
І. ПРИЧИНАТА ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ, МОРАЛНИТЕ И ДУХОВНИТЕ РАЗВАЛИНИ
Стих 9 –„Тогава ще зовеш, и Господ ще отговаря! Ще извикаш, и Той ще рече: Ето Ме! Ако махнеш насред себе си хомота. Соченето с пръст и нечестивите думи,“
1. Хомотът (или игото) - причината за физическите, моралните и духовните развалини
[Днес, на която и страна да се обърнем, неизбежно ще се сблъскаме с тези развалини.
·        Ние живеем с тези развалини, носим тези развалини, работим с тези развалини...
·        Нещо повече... Ние самите, неусетно (за самите нас) – в един момент се превръщаме в тези развалини...]
Човекът, впрегнат в хомота на развалините:
A. Хомотът (или игото), което дяволът ни налага
Б. Хомот (или иго), което ние сами си налагаме
B. Хомот (или иго), което ние налагаме на другите

2. Соченето с пръст - причината за физическите, моралните и духовните развалини

3.     Нечестивите думи - причината за физическите, моралните и духовните развалини:
A. Лошият език - причината за разваления мир
Б. Лошият език - причината за развалените чувства
B. Лошият език - причината за развалените мисли
Г. Лошият език - причината за разваленото сърце
II. БОЖИЯТ СЪВЕТ ДО РАЗРУШЕНИЯ ЧОВЕК
Стих 10 -„Ако даруваш на гладния желаното от душата ти, И насищаш наскърбената душа, Тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината, И мракът ти ще бъде като пладне;
1. Материалната жертва на разрушения човек - условие за поправяне
на развалините
Стих 10а -Ако даруваш на гладния желаното от душата ти...
2.   Моралната жертва на разрушения човек - условие за поправяне на разрушените
Стих 10б -И насищаш наскърбената душа; Тогава светлината ще ти изгрява в тъмнината; И мракът ще ти бъде като пладне.
3.   Божият съвет до разрушения рушител
[Човек, като се разруши физически, морално, духовно и умствено, започва да руши всичко около себе си]
Господ казва:
A. Спри да правиш хомот и да го налагаш на другите!
Б. Спри да сочиш с пръст срещу другите и да се заканваш!
B. Спри да злословиш по адреса на ближния!
III. БОЖИЕТО ОБЕЩАНИЕ ДО РАЗРУШЕНИЯ РУШИТЕЛ
[От рушител, създател на развалините, Бог иска да те направи строител, реставратор на развалините.]
Стих 10-12
1.     Обещаната от Бога светлина на разрушения човек
Стих 10 -Ако даруваш на гладния желаното от душата ти; И насищаш наскърбената душа; Тогава светлината ще ти изгрява в тъмнината; И мракът ще ти бъде като пладне.
2. Обещаното от Бога водителство на разрушения човек
Стих 11а -Господ ще те води всякога...“
3. Обещаното от Бога задоволство на разрушения човек
Стих 11б -Ще насища душата ти в бездъждие...“
4. Обещаната от Бога сила на разрушения човек
Стих 11в -И ще дава сила на костите ти...“
5. Обещаната от Бога радост на разрушения човек
Стих 11г -И ти ще бъдеш, като напоявана градина; И като воден извор, чиито води не пресекнуват.
6. Резултатът от поправената развалина
Стих 12 -И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите
места; Ще възстановиш основите на много поколения; И ще те
нарекат Поправител на развалините; Възобновител на места
[пътища] за население.“
Господ обещава, че ще те направи - Поправител на развалините -
в твоето семейство, град, Църква, общество...
Но, ако:
A. Ако се покаеш
Б. Ако спреш да рушиш
B. Ако пожелаеш да бъдеш поправен, реставриран [възстановен]
Стих 12б –„И ще те нарекат Поправител на развалините;
Възобновител на места [пътища] за население.“

Из книгата ”Коментар до Посланието на Ефесяните“ - 1996
П-р Д-р Стефан Банков