Поканата на Рождество (Maтей 1:18-21)

/проповед/

Това е предпоследната ни
служба за тази година. Намираме се в навечерието на Рождество, когато в града
ни всяка вечер има концерт или друга проява за празника. Парадоксът е, че тези
които не вярват в Бога празнуват най-шумно и разточите…

Поканата на Рождество (Maтей 1:18-21)

Поканата на Рождество (Maтей 1:18-21)

/проповед/

Това е предпоследната ни
служба за тази година. Намираме се в навечерието на Рождество, когато в града
ни всяка вечер има концерт или друга проява за празника. Парадоксът е, че тези
които не вярват в Бога празнуват най-шумно и разточително – може би точно
защото не разбират смисъла на празника. 

Нека прочетем Матей 1:18: „А
рождението на Исус Христос беше така…“

В началото