Pекорден брой убити деца през 2016 в Афганистан

Pекорден брой убити деца през 2016 в Афганистан

09.07.2016 1 By Evangelsko.info

Pекорден брой убити деца през 2016 в Афганистан: От началото на годината убитите в Афганистан цивилни граждани са 1601, а ранените 3565, което представлява 4% повече в сравнение с първите шест месеца на 2015, твърди доклад на ООН представен в Женева. Докладът публикува и броя на децата жертви на войната: убитите деца са 388, а ранените 1121, като определя факта като „тревожен и срамен“, тъй като е най-висок за период от шест месеца. Мрачната статистика включва и 507 убити жени и 377 ранени.

Докладът на ООН, разработен от екип специалисти по човешките права от Мисията на Обединените нации в Афганистан, подчертава, че отговорните за по-голямата част на жертвите сред гражданското население са антиправителствените сили.

Докладът, озаглавен „Защитата на граждани във въоръжените конфликти“, документира случаи на убити хора по време на молитва, на работа, в училище или на път за болницата или да си доставят вода, обяснява Тадамиши Ямамото, специален представител на генералния секретар на ООН в Афганистан. „Всеки убит гражданин е провал и трябва да подтикне страните в конфликта да направят значителни и конкретни стъпки за да се намалят страданията на гражданското население и се увеличи неговата защита“.