Неемия, глава 7-ж

Четиво с продължениеГРАДСКИТЕ ПОРТИ НА ЕРУСАЛИМЧаст 7 ПОРТАТА НА ВОДАТА „А нетинимите живееха в Офил до мястото срещу Портата на...

Неемия, глава 7-в

Четиво с продължение…ГРАДСКИТЕ ПОРТИ НА ЕРУСАЛИМ Ерусалимската градска крепостна стена по времето на Неемия е имала десет порти: Овчата порта,...

1 Август

1 Август Римляни 8:38-39; Исус Навин 1:5; Исая 49:15-16 НИЩО НЕ МОЖЕ ДА ТЕ ОТЛЪЧИ от Моята любов. Нека това...