ИЕОВА НИСИЙ – ГОСПОД МОЕ ЗНАМЕ

0

ДА СЕ СВЕТЍ ТВОЕТО ИМЕ!Матей 6:9 –„А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се светѝ Твоето име!“Изход 17:10-15 -„И Исус (Навиев) стори, както му каза Мойсей, и се би с Амалика, а Мойсей, Аарон,и Ор се качиха на върха на хълма. И когат…

ИЕОВА НИСИЙ – ГОСПОД МОЕ ЗНАМЕ

ИЕОВА НИСИЙ – ГОСПОД МОЕ ЗНАМЕ

ДА СЕ СВЕТЍ ТВОЕТО ИМЕ!
Матей 6:9 –„А вие се молете така: Отче наш,
Който си на небесата, да се свет
ѝ Твоето име!“
Изход 17:10-15 -„И Исус (Навиев) стори, както му каза Мойсей, и се би с Амалика, а Мойсей, Аарон,и Ор се качиха на върха на хълма. И когато Мойсей издигаше ръката си, Израил надвиваше; а когато спущаше ръката си, Амалика надвиваше. А като натегнаха ръцете му, взеха камък и положихана Мойсея, и той седна на него; а Аарон и Ор, единият от едната страна, другият от друга, подпираха ръцете му, така щото ръцете му се подкрепяха до захождането на слънцето. Така Исус порази Амалика и людете му с остротата на ножа. Тогава рече Господ на Мойсея: Запиши в книга за спомен, и предай в ушите на Исуса, това, че ще изгладя съвсем спомена на Амалика изпод небето.
И Мойсей издигна там Олтар, който нарече *Иеова Hисий. (*Т.е. Господ мое знаме)“
І. ДА СЕ СВЕТИ ТВОЕТО ИМЕ – ИЕОВА НИСИЙ!
ЗНАМЕ НА ЛЮБОВТА
1. Да се свети Твоето Име Иеова Нисий! – Знаме на любовта,
чрез което управляваш
·        Знамето на Християнина не е направено от плат
·        Знамето на  Християнина е одушевено Знаме
То може да обича, да помага, да воюва за тези, които са под Неговата закрила
П.П.2:4 –„Доведе ме в дома на пируванието и знамето му над мене бе любов.
·        Господ не управлява чадата Си, чрез знамето на тиранията, но чрез Знамето на любовта!
2. Да се свети Твоето Име Иеова Нисий! – Знаме на Любовта,
чрез която любов
служиш на всички хора
А. Чрез Знамето на любовта, Бог воюва за чадата Си
И.Н.5:14-15 –„Я когато Исус (Навиев) беше при Ерихон, повдигна очи и видя, и, ето, насреща му стоеше човек с измъкнат нож в ръка; и Исус пристъпи при него и  му рече: Наш ли си, или от неприятелите ни? А той рече: Не, но за Военоначалника на Господнето войнство сега дойдох аз. И Исус падна с лицето си на земята и се поклони; и рече му: Що заповядва Господарят ми на слугата си…“
Б. Чрез знамето на Любовта, което е Сам Господ Исус Христос – Бог се изяви на тази земя
Исая 61:1-3 –„Духът на Иеова е на Мене; Защото Господ Ме е помазъл да благовествувам на кротките; Пратил Ме е да превърже сърце съкрушените; Да проглася освобождение на пленниците; И отваряне затвора на вързаните; Да проглася годината на благоволението Господне, и денят на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион; Да им дам венец вместо пепел; Миро на радост, вместо плач; Облекло на хваление, вместо унил дух. За да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той.
·        Святият Дух – Знамето в духовната война
„Духът на Иеова е над Мене“, като огнено знаме!
3. Да се свети Твоето Име – Иеова Нисий! – Знаме на любовта, която призовава гражданите на Божието царство
·        Като Цар и Владетел Господ е различен от земните  управители.
·        Той не проявява насилие, за да ни принуди да застанем под Неговото знаме; а ни предоставя доброволното право на избор.
Матей 11:29 –„Вземете Моето иго върху си и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.“
II. ДА СЕ СВЕТИ ТВОЕТО – ИМЕ ИЕОВА НИСИЙ
ЗНАМЕ НА ИСТИНАТА
ИСУС ХРИСТОС
Псалми 60:4 –„Дал Си знаме на ония, които Ти Се боят, за да се развява, защото е истината.“
1. Да се свети Твоето Име – Иеова Нисий!
Знаме на Истината, чрез която се ражда нашата вяра
Йоан 14:6 –„Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“
Йоан 16:13 „А когато дойде Оня, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина…“
·        Бог не ни е оставил духовни сираци, но ни е дал Духът на истината, за да ни ръководи във всяка истина
2. Да се свети Твоето Име – Иеова Нисий!
Знаме на Истината, чрез която се ражда надеждата ни за спасение
Псалми 20:5 –„В спасението Ти ще се зарадваме;И в името на нашия Бог ще издигнем знамена.“
3. Да се свети Твоето Име – Иеова Нисий!
Знаме на Истината, чрез която се ражда нашата свобода
Йоан 8:32 –„И ще познаете истината, и истината ще ви освободи.
4. Да се свети Твоето Име – Иеова Нисий!
Знаме на Небесната Слава
П.П.6:10 –„Коя е тая, която поглежда, като зората; красива, като луната; чиста, като слънцето; страшна, като войска със знамена?“
III. ДА СЕ СВЕТИ ТВОЕТО ИМЕ – ИЕОВА НИСИЙ!
ЗНАМЕ НА ПОБЕДАТА
1. Да се свети Твоето име – Иеова Нисий!
Знаме, чрез което завоюваме Победа над плътта
Галатяни 2:20 Съразпнах се с Христа, и сега не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.“
Римляни 7:18-25 „Защото зная, че в мене, сиреч, в плътта ми, не живее добро; понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша… Окаян аз човек! Кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Благодаря Богу!
Има избавление чрез Исуса Христа, нашият Господ.
·        Кръстът на Христа – наше Знаме
1Коринтяни 1:18 –„Защото словото на кръста е безумие за тия, които погинват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.“
Матей 10:38 –„И който не вземе кръста си, и не върви след Мене, не е достоен за Мене.“
2. Да се свети Твоето Име – Иеова Нисий!
Знаме, чрез което даваш Победа над греха и Сатана
1Йоан 5:4-5 –„Защото всичко, що е родено от Бога побеждава света; и тая победа, която е победила света, е спечелила вяра. И кой побеждава света, ако не тоя, който вярва, че Исус е Божият Син?“
1Иоан 4:4 –„Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото no-велик  е Оня, Който е във вас, от оногова, който е в света.“
Яков 4:7 Покорявайте се прочее на Бога; но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.“
3. Да се свети Твоето Име – Иеова Нисий!
Знаме, чрез което даваш Победа над смъртта
1Коринтяни 1:13 –„Нима се е разделил Христос? Павел ли се разпна за вас? Или в Павловотоиме се кръстихте?“
1Коринтяни 15:54-57 –„Погълната биде смъртта победоносно. О, смърт, де ти е победата? О,смърт, де ти е жилото? Жилото на смъртта е грехът… но благодарение Богу, който ни дава победата, чрез нашия Господ Исус
Христос.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.