Християнки са брутално пребити в област Кашур, Пакистан от земевладелци

Християнки са брутално пребити в област Кашур, Пакистан от земевладелци

11.06.2013 0 By Evangelsko.info

Сардар Муштак Джил, ръководител на инициатива за подпомагане на пострадали семейства (LEAD) информира, че заради слаб спор три християнки Иршад Биби, Саджида и Сурая са били бити от въоръжени мъже, които разбили къщата им към 11 часа вечерта, докато спяли и никой от мъжете им не е бил в къщи, с изключение на 73 годишния Садик Масих и съпругата му Рани Биби, на 70 години. Той още разкри, че предполагаемите биячи са мюсюлмански земевладелци от село Сересер Чак No.21.

„Преди няколко дни нашите кози влязоха в полята на мюсюлманските земевладелци и те ги заключиха в къщата си. Отидох при тях и поисках да ми ги върнат, но те отказаха, като ми казаха много обидни думи и ме биха много пъти по бузите пред много хора, след което аз се върнах у дома.“ каза Шукат Масих, брат на жертвите.

„На 2 юни те блокираха пътя на брат ми Шукат Масих, когато той отиваше на работа и размениха горещи думи за отмъщение, че е християнин. Как той се е осмелил да говори с тях на висок глас, те го биха и измъчваха и съблякоха голи жените ни, когато бяхме на работа и измъчваха нашият 73-годишен баща и раниха единият му крак „, каза Бута Масих.

Сардар Муштак Джил посетил засегнатото семейство и е събрал информация по случая. Регистрирана е жалба No.231/13 срещу предполагаемите извършители на насилието. Полицейски служители спомагат на мюсюлманските земевладелци и са сплашвали жертвите, да оттеглят оплакването.