Евреи 11:1 А вярата е даване твърда увереност…

Евреи 11:1 А вярата е даване твърда увереност…

19.10.2019 3 By

Евреи 11:1

А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, – убеждения за неща, които не се виждат.