Три разговора за благовестието (Деяния 16:13-34)

/проповед/

Преди да се възнесе Исус Христос каза на своите ученици, че
благовестието ще достигне до Ерусалим, цяла Юдея, Самария и до края на
земята. На Петдесетница Святият Дух се изля върху 70-те ученици и се
роди църквата. След проповедите н…

Три разговора за благовестието (Деяния 16:13-34)

Три разговора за благовестието (Деяния 16:13-34)

/проповед/ Преди да се възнесе Исус Христос каза на своите ученици, че благовестието ще достигне до Ерусалим, цяла Юдея, Самария и до края на земята. На Петдесетница Святият Дух се изля върху 70-те ученици и се роди църквата. След проповедите на Петър църквата достигна 5000 човека. Святият Дух използва Филип за пробив в Самария и Африка, а Петър бе изпратен да донесе благовестието на