Както в Ноевите дни…

0

„Както беше в дните на Ной, така ще бъде и при идването на Човешкия син.” Този стих идва от Евангелието на Матей и това са  думи на Самия Исус за бъдещето. Пасажът от Матей 24:47 e от проповедта на Исус, изнесена на Елеонския хълм.

Както в Ноевите дни…

Както в Ноевите дни…

Както в Ноевите дни... „Както беше в дните на Ной, така ще бъде и при идването на Човешкия син.” Този стих идва от Евангелието на Матей и това са  думи на Самия Исус за бъдещето. Пасажът от Матей 24:47 e от проповедта на Исус, изнесена на Елеонския хълм.   Исус говори за разрушаването на Храма, бъдещето и Последните времена. Когато Господ ни казва тази жизненоважна истина, той има предвид времето преди Неговото идване. Никой няма да знае по кое време ще дойде Исус – само Отец знае. Когато Исус казва, че ще бъде същото, както е било в дните на Ной преди Неговото идване, Той има предвид факта, че светът ще бъде също толкова нечестив и зъл, както е бил по времето на Ной.   Това касае истината, че хората ще живеят така, сякаш нищо важно не предстои да се случи – те ще се женят и ще празнуват, сякаш Господ няма да се върне за Своето второ идване. Тази истина е показана в следващите пасажи, както Исус ни казва: „Защото в дните преди потопа хората ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, в който Ной влезе в ковчега; и те не знаеха нищо за това какво ще се случи, докато не дойде потопът и не ги отнесе всички. Така ще бъде при пришествието на Човешкия Син” (Матей 24:38-39).   Както ни казва този пасаж, завръщането на Господ ще бъде неочаквано и ще изненада света. Никой не може да предскаже деня на завръщането на Господ, защото той е непознат. Това, което ни е дадена, е информацията, че преди идването на Господ ще бъде подобно на дните на Ной.   Ако се върнем назад във времето към книгата Битие, можем да видим за миг личността на Ной и хората около Него. Бог казва на Ной да построи ковчега, защото Бог щеше да унищожи целия свят. Той щеше да унищожи света, като изпрати световен потоп, за да удави злите хора. По време на дните на Ной нямаше никой, който да вярва в Бога, освен Ной. Хората от онова време са били зли и подли. Те нямаха уважение към Бога и избраха да се отдадат на грешната природа и да се покланят на фалшиви богове. Вместо да гледат към Господ и да живеят в покаяние, те бяха нечестиви и не се срамуваха от действията си.   Тъй като светът стана порочен и зъл, Бог каза на Ной да построи ковчег за него, жена му, синовете му и жените на синовете му. Бог също каза на Ной да вземе по две от всяко животно на ковчега, за да насели отново света с животни. Чрез тримата синове на Ной и техните съпруги те щяха да успеят да населят отново света, тъй като всички останали щяха да се удавят в потопа. Бог трябваше да изчисти света от нечестивите и злите, за да има ново начало. Единственият човек, когото Бог видя, че наистина постъпваше правилно и Го обичаше, беше Ной.   Ето защо Бог избра Ной и семейството му да отидат в ковчега. Ной и семейството му бяха в ковчега повече от година. През това време нечестивият свят бе унищожен и Бог започна отначало с човешката раса, започвайки с Ной и семейството му. Въпреки че Ной беше човек, който обичаше Богз, цялото му семейство не можеше да каже същото. Хам беше зъл и не уважаваше баща си. Смята се, че Хам и съпругата му са продължили много нечестиви практики, които са били поддържани в света преди потопа. Въпреки това Бог постави дъга в небето като обещание, че никога повече няма да потопи земята.   Връщайки се към думите и предупреждението на Исус в Матей 24:47, Той ни предупреждава колко зъл ще бъде светът преди Неговото второ идване. Никой няма да знае точното Му време, но можем да знаем, че светът постепенно ще става все по-зъл. Трябва да разберем строгостта на думите на Исус тук, защото Той сравнява нечестието на хората преди потопа със същото нечестие, което ще е налице преди Неговото второ идване.   Както виждаме, това е сериозно изявление от страна на Исус. Господ сравнява злото и нечестието на бъдещето с еквивалента на дните на Ной. Трябва да вземем присърце това предупреждение и да разберем значението му. Думите „както беше в дните на Ной, така ще бъде и при идването на Човешкия син“ (Матей 24:47) се отнасят до истината, че светът ще бъде също толкова нечестив, когато Исус се върне при Неговото Второ идване, както в дните на Ной, преди потопът да бъде изпратен на земята.   Предупреждението, дадено тук от Господ е, че светът прогресивно ще увеличава злото преди идването на Господ и това идване ще настъпи внезапно и неочаквано.     Christianity.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.