ДЕН НА БЛАГОДАРНОСТТА – ВСЕКИ ДЕН

0

1 Солунци 5:18 –„За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.“ Призивът на апостола за забравеното благодарение · Благодарността (Благодарственият ден) не е веднъж в годината. · Благодарственият ден трябва да бъде всеки ден …

ДЕН НА БЛАГОДАРНОСТТА – ВСЕКИ ДЕН

ДЕН НА БЛАГОДАРНОСТТА – ВСЕКИ ДЕН

1 Солунци 5:18 –„За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.“

Призивът на апостола за забравеното благодарение

· Благодарността (Благодарственият ден) не е веднъж в годината.

· Благодарственият ден трябва да бъде всеки ден в живота на човека.

І. ЗА ВСИЧКО БЛАГОДАРЕТЕ!
· 
„За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.“ (1 Солунци 5:18)
благодарни сме ти, боже! – че си създал човека по своя образ и по свое подобие
Битие 1:26 –„И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.“

ІІ. ЗА ВСИЧКО БЛАГОДАРЕТЕ!
·
„За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.“ (1 Солунци 5:18)
благодарни сме ти, боже! – за твоята спасителна милост към нас!
Исая 6:8 –„После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.“
ІІІ. ЗА ВСИЧКО БЛАГОДАРЕТЕ!
· „За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.“ (1 Солунци 5:18)
благодарни сме ти, боже! – за твоята СПАСИТЕЛНА ЛЮБОВ
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот“

ІV. ЗА ВСИЧКО БЛАГОДАРЕТЕ!
·
„За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.“ (1 Солунци 5:18)
благодарни сме ти, боже! – за рождество христово

Лука 2:11-14 –„Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли. И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.“
V. ЗА ВСИЧКО БЛАГОДАРЕТЕ! 
· „За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.“ (1 Солунци 5:18)
благодарни сме ти, боже! – за твОЕТО РАЗПЯТИЕ
Йоан 19:17-18, 34 –„И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред… Обаче, един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода.“
VІ. ЗА ВСИЧКО БЛАГОДАРЕТЕ!

· „За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.“ (1 Солунци 5:18)
благодарни сме ти, боже! – за твоЕТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ – НАДЕЖДАТА ЗА НАШЕТО ВЪЗКРЕСЕНИЕМатей 28:1-7 –„А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ. Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви.“
Римляни 8:11 –„И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.“

1 Солунци 4:13-18 –„А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.“

1.     Местонахождението на Възкръсналия Христос

Деяния на апостолите 7:56 –„и рече: Ето, виждам небесата отворени, и Човешкият Син стоящ отдясно на Бога.“

2.     Местонахождението на възкресените

Откровение 7:13-15 –„Тогава един от старците проговори, като ми каза: Тия облечени в бели дрехи, кои са? и откъде са дошли? И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето. Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях.“

3.     Наследството на възкресените

Откровение 21:1-3 –„И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.“

1 Солунци 5:18 –И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.

 благодарни сме ти, боже, ЗА ВСИЧКО!

И то не само на благодарствения ден – НО във всеки ден от нашия живот!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.