ЧОВЕКЪТ НА ЛЪЖЛИВОТО УПОВАНИЕ

0

ЛЪЖЛИВОТО СЛУЖЕНИЕЕремия 7:8-17 –„Ето, вие уповавате на лъжливи думи, От които няма да се ползувате. Като крадете, убивате, прелюбодействувате, И се кълнете лъжливо и кадите на Ваала, И следвате други богове, които не сте познавали. Дохождате ли после …

ЧОВЕКЪТ НА ЛЪЖЛИВОТО УПОВАНИЕ

ЧОВЕКЪТ НА ЛЪЖЛИВОТО УПОВАНИЕ

ЛЪЖЛИВОТО СЛУЖЕНИЕ
Еремия 7:8-17 –„Ето, вие уповавате на лъжливи думи, От които няма да се ползувате. Като крадете, убивате, прелюбодействувате, И се кълнете лъжливо и кадите на Ваала, И следвате други богове, които не сте познавали. Дохождате ли после да стоите пред Мене в тоя дом, Който се нарича с Моето име, И да казвате: Отървахме се, – за да вършите всички тия мерзости? Тоя дом, който се нарича с Моето име, Вертеп ли за разбойници стана във вашите очи? Ето, сам Аз видях това, казва Господ. Но идете сега на мястото Ми, което бе в Сило, Гдето в начало настаних името Си, Та вижте що му сторих Поради злодеянието на людете Си Израиля. И сега понеже извършихте всички тия дела, казва Господ, И Аз ви говорих, като ставах рано и говорех, а вие не послушахте, И ви виках, но не отговорихте; Затова ще направя на дома, който се нарича с Моето име, На който вие уповавате, И на мястото, което дадох вам и на бащите ви, Както направих на Сило. И ще ви отхвърля от лицето Си Както отхвърлих всичките ви братя, Цялото Ефремово потомство. Затова ти недей се моли за тия люде, И не възнасяй вик или молба за тях, Нито ходатайствувай пред Мене; Защото няма да те послушам. Не видиш ли що вършат те в Юдовите градове И по ерусалимските улици“

І. ВЕРОУЧЕНИЕТО САТАНА
Еремия 7:8 –„Ето, вие уповавате на лъжливи думи, От които няма
да се ползувате.“
ІІ. ПРОМЯНАТА ЧРЕЗ УЧЕНИЕТО НА САТАНА

Еремия 7:9 –„Като крадете, убивате, прелюбодействувате, И се кълнете лъжливо и кадите на Ваала, И следвате други богове, които не сте познавали.
ІІІ. ЛИЦЕМЕРНИТЕ БОГОМОЛЦИ В ДОМА ГОСПОДЕН
Еремия 7:10 –„Дохождате ли после да стоите пред Мене в тоя дом, Който се нарича с Моето име, И да казвате: Отървахме се, – за да вършите всички тия мерзости?
ІV. ДЯВОЛСКОТО ПРИБЕЖИЩЕ В ДОМА ГОСПОДЕН

Еремия 7:11 –„Тоя дом, който се нарича с Моето име, Вертеп ли за разбойници стана във вашите очи? Ето, сам Аз видях това, казва Господ.

V. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА БОЖИЕТО ОТКРОВЕНИЕ
В ДОМА ГОСПОДЕН
Еремия 7:13-14 –„ И сега понеже извършихте всички тия дела, казва Господ, И Аз ви говорих, като ставах рано и говорех, а вие не послушахте, И ви виках, но не отговорихте; Затова ще направя на дома, който се нарича с Моето име, На който вие уповавате, И на мястото, което дадох вам и на бащите ви, Както направих на Сило.
Марк 11:15-17 –„Те, обаче, не послушаха нито преклониха ухото си, Но ходиха по намеренията и по упоритостта на своето нечестиво сърце, И отидоха назад, а не напред.“

VІ. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА БОЖИЯТА ЗАПОВЕД

Еремия 7:23 –„Но това им заповядах като рекох: Слушайте гласа Ми, И Аз ще ви бъда Бог, И вие ще Ми бъдете люде! И ходете по всичките пътища, които ви заповядам, За да благоденствувате.“
VІІ. БОЖИЕТО ОТКРОВЕНИЕ ЗА ЧОВЕКА НА ЛИЦЕМЕРНОТО УПОВАНИЕ
Еремия 7:24 –„Те, обаче, не послушаха нито преклониха ухото си, Но ходиха по намеренията и по упоритостта на своето нечестиво сърце, И отидоха назад, а не напред.“

Из последния том с 50 проповеди на П-р Д-р Стефан Банков
(върху Книгата на Пророк Еремия);
завършен дни, преди той да премине в Божията Слава
.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.