БОЖИЯТ УТЕШИТЕЛ

0

Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене; защото Господ ме е помазал
да благовествувам на кротките; Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените; Да
проглася освобождение на пленниците; И отваряне затвора на вързаните. Да
проглася годината на благово…

БОЖИЯТ УТЕШИТЕЛ

БОЖИЯТ УТЕШИТЕЛ

Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене; защото Господ ме е помазал
да благовествувам на кротките; Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените; Да
проглася освобождение на пленниците; И отваряне затвора на вързаните. Да
проглася годината на благоволението Господно, и деня на въздаянието от нашия
Бог; Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион; Да им дам
венец вместо пепел; Миро на радост вместо плач; Облекло на хваление, вместо
унил дух ; За да се наричат дървета на правда; Насадени от Господа, за да се
прослави Той.

Исая 40:1 –“Утешавайте,
утешавайте людете Ми, казва вашият Бог.”
Недискриминиращата утеха на
Бога

І. УТЕШИТЕЛЯТ НА ВСИЧКИ ХОРА
Да утеша всичките наскърбени…
1. Да утеша малки и големи
2. Да утеша бедни и богати
3. Да утеша учени и прости
4. Да утеша болни и здрави
Всички се нуждаем от утешение.
ІІ. НУЖДАТА ОТ УТЕШИТЕЛ В СВЕТА

Мат. 25:34-40 –“Тогава Царят ще рече на тия, които са от дясната Му
страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за
вас от създанието на света. Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме
напоихте; странник бях, и ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме
посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще Му
кажат: Господи, кога Те видяхме гладен и Те нахранихме; или жаден и Те
напоихме? И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме? А царят в
отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия
най-скромните Мои братя, на Мене сте го направили.

Исая 40:1 –“Утешавайте,
утешавайте людете Ми, казва вашият Бог.”
 

1. Утешение на
гладните
Всичко се лъже, само стомах
не се лъже. 

2. Утешение на
жадните 

3. Утешение на
чужденеца

4. Утешение на голия

5. Утешение на
болния

6. Утешение на
затворника
Рим.12:15 –“Радвайте се с ония, които
се радват; плачете с ония, които плачат.

ІІІ. ХАРАКТЕРЪТ НА УТЕХАТА

1. Тя може да бъде
материална

2. Тя може да бъде
физическа

3.  Тя може да бъде
морална

4. Тя може да бъде
духовна

5. Тя може да бъде
мислена

ІV. ТЪРСЕНАТА УТЕХА

1. Търсената утеха от
светския човек:

А. Търсената утеха в парите

Б. Търсената утеха в имотите

В. Търсената утеха в славата

Г. Търсената утеха в приятелите

Йов 2:11 –“А тримата приятели на Иова, като чуха за всичкото това зло, което го
сполетяло, дойдоха всеки от мястото си, – теманецът Елифаз, шуахецът Валдад,
наамецът Софар; защото се бяха съгласили да дойдат заедно да го съжалят и да го
утешат.”

Д. Търсената утеха в алкохола

Е. Търсената утеха в разврата

Ж. Търсената утеха в суетата

З. Търсената утеха в леглото

Йов7:13 –“Когато си казвам:Леглото ми ще ме утеши; Постелката ми ще облекчи
оплакването ми.”

2. Търсената утеха на духовния
човек:

А. Търсената утеха от Бога

Б. Търсената утеха от Христа

В. Търсената утеха в Словото

Г. Търсената утеха чрез
Святия Дух

Д. Търсената утеха чрез
молитвата

Е. Търсената утеха чрез
песента

Ж. Търсената утеха в Църквата

V. ПРЕДЛАГАНАТА УТЕХА

Мат.11:28 –“Дойдете при Мене, всички, които се трудите и сте обременени,
и Аз ще ви успокоя.

1. Мисията на дявола
в този свят

Дяволът дойде да нарани, да
ограби, да смути, да обезсърчи, да отчае човека.

2. Христовата Мисия
на тази земя

Христос дойде да
прости, да изцери, да повдигне, да носи, да те благослови.

3. Предлаганата
утеха чрез Църквата

Исая 40:1 –“Утешавайте,
утешавайте людете Ми, казва вашият Бог.”

Проповедта е публикувана в книгата „Божият атлет“ – П-р д-р Стефан Банков –  2004

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.