Числа, глава 22 Б

Числа, глава 22 Б

14.08.2021 0 By Evangelsko.info

ДА СИ ПОГОВОРИШ С МАГАРЕ

Тогава Господ отвори устата на ослицата и тя рече на Валаам: Какво съм ти сторила, че ме биеш вече три пъти? А Валаам каза на ослицата: Защото се подигра с мене. Ах, да имах нож в ръката си! Сега бих те заклал.Тогава Господ отвори очите на Валаам и той видя Ангела Господен, стоящ на пътя с гол меч в ръка; и преклони глава, и падна по лице.Числа 22:28,29,31


Казват, че магаретата са най-инатливите животни на земята. „Намислят“ ли си нещо, никой и нищо не е в състояние да ги разубеди. Още по-невероятното е, че това инатливо животно се е оказало по-разумно и по-сговорчиво от господаря си. А най-невероятно е, че Валаам не е видял чудото от разговора си с магарето и нищо друго, освен Божия меч не би го върнало от погрешния път.
Странно, нали!

Тази история изобилства с комична ирония…
Оказва се, че едно магаре е в състояние да вижда опасностите по пътя по-добре от един уважаван от хората човек и който преди това си е говорил с Бог. И нека да отбележа, това не е изолиран случай!

Спомняте ли си, че Господ използвал петел за да опомни отреклият се от Него Петър…
А историята на пророк Йон, за когото Бог изпраща кит ( Йон 1:16,17) за да го спаси и да го върне към от Своята съвършена волята.

Чудя се какво е нужно и за нас, за да разберем, че Божията допустима воля не е Божие съгласие с нашата човешка, греховна воля? Не е ли редно да приемем още веднага щом разберем Божията съвършена воля, а не да настояваме да се изпълни нашата несъвършена, глупава и опасна за нас и за другите воля?

Въпросът е, дали сме готови да променим мислите и плановете си и да ги съобразим с Божията съвършена воля или трябва магаре, петел или кит да ни вразумяват?

Вие, какъв опит имате с това?