Божият път към успеха

kwh

Кенет Хагин, младши

Можете да следвате Божия път към успеха като слушате Словото Му и го поставите на първо място в живота си. Ако искате да имате успех в живота си, трябва да се научите как да уповавате на Божието Слово. Словото е вашият източник. То ще ви помогне да снабдите всяка една нужда, която имате в живота си. Книгата на Исус Навиев ни казва как можем да имаме успех в живота си.

Исус Навиев 1:8 ”Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти; да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех.”

В един друг превод пише, “И тогава ще можеш да постъпваш мъдро относно житейските си дела.” Ти не можеш да постъпваш мъдро относно житейските си дела, ако не познаваш Божието Слово. Не можеш да имаш успех, ако не ръководиш делата си с мъдрост. Мъдростта е нужна във всяка една област на жовота, ако изобщо искаш да успяваш. Просто защото имаш вяра и живееш с вяра, все още не означава, че нямаш нужда от мъдрост. Имаш нужда и от вяра, и от мъдрост.

Например, ако един собственик на магазин едва успява да се справи с този, който има, мъдростта изисква да не се впуска да открива още три. Но има хора, които се впускат в нови начинания без да мислят. Те казват, “Бог ще се погрижи за нас” или “Бог ще снабди нашите нужди”. Бог ще се погрижи за вас, но Той очаква вие да постъпвате мъдро. Бог ви е дал разум да знаете кога да направите нещо и кога да не го направите. Ако разсъждавате върху Словото, така както Исус 1:8 ни каза да правим, то тогава вие ще имате мъдрост. Вие ще знаете какво да правите и кога да го правите.

Има хора, които се качват в колата и потеглят в най-голямата буря и казват:”Бог ще ме пази”. Да, обаче понякога трябва да проявите мъдрост и просто да почакате няколко минути докато спре бурята. За нещастие хората, които потеглят във вихъра на бурята, рискуват да претърпят злополуки и всякакъв вид беди. А после обвиняват Бог, че не се грижи за тях.

Трябва да се научим да съчетаваме естественото и свръхестественото. Не всичко е естествено, но също така и не всичко е свръхестествено. Трябва да имаме достатъчно мъдрост, за да знаем как да комбинираме двете.

Има нещо друго, което трябва да разберем, за да имаме успех в делата си: успехът с Бог не се измерва със същия критерий, който използваме в естествения си живот. Успехът не се измерва с това, което някой прави (2 Коринтяни 10:12). Успехът не сеизмерва по това, което членовете на църквата правят. Вижте, успехът с Бог се определя от това, дали вие сте предадени на Него, тъй като Той ви води, насочва и направлява.

Много хора, например, казват, че една църква е успешна, ако има много присъстващи. Това не е непременно точно така. Някои хора казват, че един пастор е успешен, ако има голяма църковна сграда. И това не е непременно да е така. Ако имате 30 човека и сте там, където Бог ви е казал да бъдете, тогава вие имате успех – вие сте толкова успешен, колкото един пастор, чието паство начислява 30 000 души.

Искам да отместите поглед от човешките критерии и да започнете да гледате на нещата по начина, по който Бог гледа на тях. Бог гледа вашето послушание спрямо Него, а не какво имате или нямате. Вижте, хората ви измерват по това, което притежавате или не притежавате. Но Бог не гледа на вас по този начин, това не е Неговият критерий. Това не е Неговата мярка за вас. Бог гледа на това, което ви е казал да направите и къде ви е казал да бъдете на определеното време. Това би могло да бъде работа с деца, работа с младежи, разпоредителска работа в някоя институция, работа на паркинг, посещение в старчески домове, служение в затвори или посещение на болни хора. Или това може да бъде някоя друга програма или дейност във вашата църква.

Останете там, където Бог иска да бъдете, дори и да ви извикат да служите на пет пъти повече служения, не позволявайте някой да ви принуждава да отивате да служите, преди да сте готови за това. Има такива, които биха могли да ви кажат: ”По-добре да се махнете от тук, трябва да се махнете от тук и да започнете да вършите нещо.” Но може би вие не трябва да бъдете другаде все още. Много хора си объркват живота, защото те вървят преди Бог. Бог не се движи пред вас, защото вие слушате какво ви казва друг. Бог се движи пред вас, защото вие живеете в съгласие с Него и Словото Му.

Важно е да се научим да живеем в съгласие с Божието Слово, без значение какво казват другите. Не оставяйте някой друг да ви го тълкува. Научете се да четете Словото сами и да разбирате какво казва в контекста, а не да изваждате един стих от едно място и друг стих от друго място в Библията. Можете да вземете един стих от контекста и да го прочетете по начин, по който вие искате. Ето защо трябва да разсъждавате върху Писанието ден и нощ, за да имате Словото вътре в себе си. Тогава вие ще можете мъдро да управлявате житейските си дела.

Псалм 1:1 ”Блажен е онзи, който не ходи по съвета на нечестивите…”

За “нечестивите” в този стих може да се има предвид две групи хора. Много пъти ние не слушаме съвета на нечестивите – тези, които не са спасени – но слушаме съвета на други християни. Но съвета на други християни може да бъде нечестив. Не всеки християнин живее благочестив живот, такъв, какъвто трябва да живее всеки християнин.

Можем да сме благодарни на Господа за всички християни, които проповядват и учат другите, но нашата вяра не трябва да бъде основана на това, което казват другите, а на Божието Слово. А Божието Слово трябва да се разглежда в целия контекст, а не извън контекста. С други думи, трябва да разглеждаме един конкретен стих в контекста на другите стихове около него. Трябва да внимаваме със стиховете, които се разглеждат изолирано от контекста.

Областта на финансите трябва да разглеждаме в контекста на стиховете, които хората съотнасят към финансите. Трябва да сме сигурни, че контекстът наистина поддържа тази доктрина. Напр. в Римляни 13:8 пише, “Не оставайте на никого длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото, който обича другия, изпълнява закона.” Някои хора съотнасят този стих към областта на финансите. Но ако прочетете целия стих в контекста на другите стихове, ще видите, че не става дума изобщо за финанси. Тук става дума за това, че всичко, което дължим на ближния, е да го обичаме.

Понякога хората изваждат стихове от контекста им в областта на демонологията. Те смятат, че зад всеки храст и дърво се крие демон. Те смятат, че има демон на лакомия, който вие можете да изгоните от човека. И щом го направите, този човек ще може да яде всичко без да напълнява. Каква глупост!

Да се вгледаме в Божието Слово и да видим какво казва, за да не стигаме до крайности. Някои хора залитат в едната крайност и казват, “Бог е срещу лекарите!”, те отказват да отидат на лекар или да заведат семейството си на лекар. Те не се вслушват в лекарските предписания и често обвиняват Бог, когато някой от семейството им умре. Да, обаче отказът от посещение на лекар не е в съгласие с Божието Слово. Всъщност, има медикаменти, които лекарите могат да използват, за да запазят човека жив, докато получи изцерението си от Бог. И ние трябва да използваме това. Както казах по-горе, ние трябва да живеем в съгласие с Божието Слово. Трябва да открием какво казва Божието Слово. Нека прочетем Псалм 1:1-3; тези стихове са сходни с тези в Исус Навиев 1:8.

Псалм 1:1-3 ”Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите, и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи; но се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци и вода, което дава плода си на времето си и чието листо не повяхва; във всичко, което върши, ще благоуспява.”

Обърнете внимание, че тук пише, “дава плода си на времето си” (стих 3). Ако в градината си имате някакви плодови дървета, вие знаете, че в средата на януари не можете да събирате плодове. Има определен сезон, в който ще откриете плодове на дърветата си. Тук, в Оклахома, през определен сезон ние събираме сладка царевица, варим я и я ядем така на кочан. През друг сезон засаждаме други посеви, които после продаваме; или събираме грах и тикви. И всяка година трябва да чакаме този сезон, за да съберем тези посеви.
Хората непрекъснато говорят за сеенето и жъненето в областта на финансите и в други области. Но на никой не му се чака до жътвата. Много хора искат да посеят днес и утре да съберат реколта. Но нещата не се случват по този начин.

Ако искате да се научите как да жънете – ако искате да се научите как да се радвате на жътвата – ще трябва да започнете да практикувате Словото. Вижте, първо разсъждавайте върху Словото. Сложете Словото в сърцето си. Дръжте се за Словото. А след това упражнявайте Словото. Започнете да правите това, което сте научили от вашето изучаване и разсъждение върху него.

В Яков 2:18 пише, “…ако можеш, покажи ми вярата си без дела, но аз ще ти покажа вярата си от делата си.” Вярата има съответните дела. Ако ще вярвате, то тогава трябва да вложите ръце, крака и мускули в нея. Трябва да направите нещо, вместо да стоите и да казвате, “Вярвам в Бог”. Трябва да дадете нещо на Бог, с което да работи. Има твърде много хора, които искат да получават без да правят нищо. Но в Библията пише, че ти трябва да си “изпълнител на Словото” (Яков 1:22). Ти трябва да упражняваш Словото. Някои биха казали ‘Аз вярвам в Бог за моите финанси’. Но като дойде ред да пуснат пари в дискоса, те не дават нищо. Те не поставят в действие Божиите закони на даването и получаването, така както са написани в неговото Слово.

Друг човек, който има само монета от 25 цента, я пуска в дискоса и казва, ‘Господи, това е всичко, което имам, но го давам! Очаквам възвръщаемост според Божието Слово! Словото казва, ‘Давай и ще ти се дава’. (Лука 6:38) И не след дълго този човек се замогва финансово. Другият, който не прави нищо, все още повтаря, ‘Господи, аз вярвам, че ти ще снабдиш моите нужди’. Той ще потъва все повече и повече във финансова яма, защото не смесва дело със вяра.

В областта на изцерението, има такива, които не практикуват Словото. Те казват, “Вярвам, че Бог ще ме изцери”. Но те не правят нищо; те не поставят действие във своята вяра.
Когато вярвате в изцерението, вие трябва да действате така, сякаш сте изцерени. Словото трябва да бъде на първо място в живота ви. Трябва да разсъждавате върху него. Трябва да го практикувате.

Благодаря на Бог за нещата, които Той направи преди години, но това, което се случи, е минало. Благодаря на Бог за това, което ще се случи в бъдещето, но аз все още не съм в него. Аз съм тук в настоящето. Настоящето е моментът, в който имам нужда Бог да действа за мен.

Някои хора се опитват да уповават на Словото, което те са научили преди 20 години. Но те не могат да живеят върху благословенията от миналото. Те ще трябва да разсъждават върху Словото. Кога? Исус Навиев казва в 1:8, “но да размишляваш върху нея денем и нощем”. А сега искам да обърнете внимание на нещо тук. Този стих говори за нещо продължително. Вие трябва да разсъждавате върху Божието Слово ден и нощ – нека то да бъде постоянно на първо място. Поставете на първо място Словото. Мислете за ситуациите от живота чрез Словото.

Какво искам да кажа с това? Искам да кажа, че когато сте изправени пред изпитание, нещастие, криза или извънредно положение, първото нещо, което трябва да си помислите, е какво казва Словото, а не “ами, какво ще правя сега?” Вижте, когато сте изправени пред болест, първото нещо, което трябва да дойде в съзнанието ви е 1 Петрово 2:24 или някой друг стих, свързан с изцерението.

1 Петрово 2:24 ”Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, така че, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с чиято рана вие оздравяхте.”

Когато изпаднем в една тежка ситуация и сме изкушени да излезем от състоянието на любов и да постъпим с непростителност, незабавно вътре в нас трябва да изникнат стиховете, свързани с любов, простителност и оправдаване на тези, които са сгрешили спрямо нас (Марко 11:25,26; Колосяни 3:13; Йоан 15:12; 1Йоан 4:7). Но понякога вместо стиховете за оказване на любов и простителност, в нас изникват думи като: ’Да видя как да си го върна! Мога да направя това или онова, за да ги нараня.” Не така, обаче! Ако постъпваме така, ние си ограбваме благословенията.

Трябва да започнем да мислим за отношение на простителност спрямо останалите. Трябва да бъдем толкова пропити с Божието Слово, толкова проникнати от него – че всеки път, когато проблем или ситуация ни изстискват, Божието Слово да изниква в нас. Трябва да бъдем като гъба. Виждали ли сте гъба, която е напълно проникната от някаква течност? Докосвате гъбата и течността потича. Искам да кажа, че не е нужно да я изстисквате; вие просто я докосвате и течността, с която е пропита, започва да тече.

Живеех с баща си до юношеската си възраст. И без значение с какви ситуации сме се сблъсквали – аз винаги чувах Божието Слово от неговата уста. Спомням си, че се бяхме събрали около смъртното легло на баба ми. Всичките ми братовчеди и останалите от семейството ми бяха около леглото, а баща ми се беше изправил в горната част до главата й.
Никога няма да забравя, че щом тя пое последната си глътка въздух и ние знаехме, че тя си беше отишла, баща ми каза много спокойно, “О, смърт, къде ти е жилото? О, смърт, къде ти е победата?” Аз стоях до него. И тогава много спокойно, той започна да цитира стихове отначало по-тихо, а след това достатъчно силно, за да чуят всички останали в стаята.
Баща ми цитираше Исус, “да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене. В дома на Отца ми има много обиталища; ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм аз, да бъдете и вие.” (Йоан 14:1-3) Той изговори тези стихове и Божият мир се установи на онова място. Макар че, всички скърбяхме поради факта, че нашата обичана баба си беше отишла, на това място имаше мир.

Приятелю, когато се изправиш пред ситуации и кризи в живота си, ако Божието Слово започне да се излива от вас, вместо объркване, ще настъпи мир във вас. Вместо мъка и отчаяние, ще дойде мир във вас. Ето защо, ние можем да запазим мира си, когато всеки друг е объркан. Останалите може да не ни разбират. Но ние можем да останем в Божия мир.
Вие няма да запазите в себе си Божия мир, ако започнете да се вайкате, ‘Ами какво ще правим сега?” И това ще бъде първата ви реакция, ако не се научите да разсъждавате върху Божието Слово и не поемете Божието

Слово във себе си дотолкова, че то да започне да прелива от вас.

Трябва да упражнявате Словото. Трябва да знаете какво казва то и вие трябва да говорите това, което казва Божието Слово. Бъдете в готовност, когато ситуацията стане тежка, веднага, първото нещо, което да излезе от устата ви, да бъде това, което казва Божието Слово за ситуацията. Няма значение през какви обстоятелства, изпитания или трудности преминавате, Бог ще ги обърне за добро, когато вие се съгласите с него и изповядате Словото Му.

Превод: Соня Илиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.