Бъдете на пост! Защитавайте се от враговете на любовта!

0

Глория Коупланд

“Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразня, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада…” (1 Коринтяни 13:4-8).

Вярата работи чрез любовта. Любовта е истинската тайна на нашия успех. Ето защо, сатана работи ден и нощ, за да ни измами и притисне да излезем от любовта. Той непрекъснато ни създава ситуации, за да ни изкуши да се предадем на егоизма, вместо на любовта, която е обратна на егоизма. От съществена важност е да знаем хитростите на дявола (2 Коринтяни 2:11), защото ако сме невежи или нямаме съзнанието за тях, е много лесно да станем тяхна жертва.

Важно е да изучаваме Словото, за да разберем какво е любовта и какво не е. Трябва да познаваме враговете на любовта, така че, когато дяволът ни изкушава, да можем бързо да разпознаване неговата стратегия и да казваме, “Не, дяволе! Отказвам да направя това. Това е омраза, а аз избирам да ходя в любовта.”

Някои хора не осъзнават, че устояването на изкушение е толкова просто (Обърнете внимание, че не казах, че е лесно, аз казах, че е просто). И то наистина е!

Изкушението не е нищо повече от скланяне да се прави зло. Точно това е едно от определенията на думата, дадено в речника. Във време на изкушение дяволът идва при вас като търговси агент или пласьор и ви прави презентация. Той ви упражнява влияние и ви предоставя възможност да извършите грях. Вие можете да кажете “да” на търговсия агент, ако искате това, което ви предлага – или можете да кажете “не”, ако мислите, че това, което ви предлага, няма да ви е от полза. Можете или да приемете, или да отхвърлите предложенията на дявола.

Една причина, поради която ние не успяваме да отхвърлим предложенията на дявола понякога, е, че не различаваме изкушението. Купуваме стоката на дявола преди да осъзнаем, че той ни я продава. Ето защо, трябва да изследваме какво казва Библията за враговете на любовта. Колкото повече знаем за тях, колкото по-добре ги познаваме, толкова по-лесно ще ни бъде да различаваме способите на дявола.

Различаването на враговете
Враговете на любовта са нещата като завист, която речникът определя като чувство на недоволство или зла воля поради предимствата, притежанието или успеха на някого.

Ревността, която е малко по-силна от завистта, също е враг на любовта. Да си ревнив означава да си подозрителен, да се страхуваш от съперничество или обидчиво завистлив. В Притчи 6:34 пише: “Защото ревността на мъжа събужда яростта.”

В 1 Коринтяни 13 гордостта също е в списъка на враговете на любовта. Гордостта е прекалено високо мнение за себе си, преувеличена самооценка или самомнителност – и се прояввва чрез надменно или арогантно поведение. Гордостта е нещо, което трябва да внимаваме да не допускаме в себе си. В момента, в който започнем да мислим по-високо за себе си, трябва да се смирим пред Бог и да се покаем за гордостта.

Други врагове на любовта са горчивина, негодувание и непростителност. Тези трите са измежду най-големите пречки за живот в любовта, особено за хората, които са били наистина наранени или малтретирани. Макар че тук няма да фокусирам върху тези конкретни врагове на любовта, наистина искам да ви кажа това: ако като дете сте били малтретирани, без значение колко ужасно, Божията любов е по-силна от това. И ако започнете да живеете в любов и простителност, и се откажете от гнева си, който изпитвате към тези, които са ви наскърбили, Божията любов ще превъзмогне травмите, които това малтретиране е причинило в живота ви.

“Но, Глория”, може да кажете вие, “хората, които се отнасяха зле с мен ми причиниха много болка. Заради тях с години бях нещастен/нещастна. Защо ей така да се откажа от гнева си срещу тях и да ги освободя?”

Трябва да го направите, първо, защото Исус направи това за вас. Дори преди вие да се покаете и да Го помолите да бъде ваш Спасител, Той отиде на кръста и проля кръвта Си, така че на вас да не ви се налага да заплащате наказанието за вашия собствен грях. Макар че вие бяхте виновни, Той сне обвинението срещу вас и ви освободи. Това е достатъчна причина и вие да простите на останалите.

Но има и една друга причина. Трябва да простите на тези, които са ви направили нещо лошо, защото ако не простите, ако позволите на тъмнината и горчивината да останат във вашия живот, вие ще бъдете този, който ще страда, а не хората, които са ви наранили. Ако, от друга страна, вие простите и позволите на любовта да потече в тази област на вашия живот, тази любов ще превъзмогне това зло, което ви е било сторено и ще изглади всичко. Тя ще ви възстанови – дух, душа и тяло – и ще ви освободи. Нещо повече, когато продължите да се предавате на любовта, вие постоянно ще живеете в победа. Така че, когато дяволът се връща и се опитва да ви натрапи болката, тази горчивина не ще намери място във вас. Когато ходите в любов, никакво зло нещо не ще може да намери място и да обитава във вас.

Една отворена врата на дявола
Най-опасното оръжие, което използва дявола срещу нас, е най-важният враг на любовта. И точно на този враг искам да се спра по-подробно в тази статия, тъй като докато изучавах другите врагове на любовта, забелязах, че те всичко имат като резултат това нещо. Говоря за несъгласието, спорът и кавгата.

Несъгласието означава силен или горчив конфликт, несъгласие и противопоставяне; карам се, боря се или сблъсквам се; съревнование, съперничество. Несъгласието е от дявола. Ако искате да разберете колко дяволско наистина е то, прочетете Яков 3:13-16: “Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта. Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска; защото гдето има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо.”

Неразбирателството отваря врата на дявола. То му дава право да внася объркване и зло в нашия живот. Ето защо, той винаги ни тласка да спорим едни с други, да се обиждаме или критикуваме. То му дава достъп до нас.

Вижте, когато се новораждате, Библията казва, че вие бивате избавени от контрола и властта на тъмнината, и влизате в царството на Божия син (Колосяни 1:13). В този момент дяволът загубва своето право на господство над вас и вие получавате спасение.Спасението включва не само новораждането, то включва и всички благословения. Мир, изцерение, благополучие, финанси и снабдяване за всяка област от вашия живот ви принадлежат в момента, в който станете Божие дете. Сатана обаче, не иска да се радвате на тези благословения. Той не иска да сте изцерени, щастливи и преуспяващи, защото ако сте, другите хора ще го забележат и ще искат и те да станат като вас. Те ще предадат сърцата си на Бог поради Божията милост, която виждат в живота ви.

За да попречи това да се случи, дяволът се опитва да ви открадне тези благословения. Но тъй като той вече няма власт над вас, за да изпълни успешно това, той се опитва да ви измами като ви накара да му отворите врата. Така че, какво прави той? Опитва се да ви въвлече в спор. Той създава условия за конфликт с някой, защото знае, че в момента, в който влезете в кавга, той може да започне да печели господство над вас. Спомням си, когато Кен и аз за първи път осъзнахме това преди години. Прочетохме пасажа в Яков и осъзнахме, че ако искаме да живеем в пълната мярка на Божиите благословения, трябва да избягваме стълкновенията с хора. Не трябваше да се караме с хората. Не трябваше да влизаме в конфликт, когато хорат ни критикуваха или ни правеха зло. Трябваше да отговаряме с любов. Така че, ние взехме решение да изхвърлим кавгата от семейството ни. Взехме решение да изхвърлим кавгата от служението ни. Категорично отказвахме да отвръщаме с кавга. И когато станеше някаква “каша” и се случеше да си разменим грубости, ние бяхме решени да се покаем иначе дяволът щеше да спечели позиция в нашия живот.

Живот на съгласие
Достатъчно лошо е, че неразбирателството отваря врата в нашия живот към объркването и всяко лошо нещо. Това само по себе си трябва да ви накара да му се съпротивлявате с цялата си сила. но това не е всичко, което Библията има да ни каже по този въпрос. В посланието към Коринтяните апостол Павел ни дава още информация за разрушителния ефект на неразбирателството. Той пише: “И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, но като на плътски, като на младенци в Христа. С мляко ви храних, не с твърда храна, защото още не можахте да я приемете, а и сега още не можете. Понеже и досега сте плътски; защото докато има между вас завист и разпра, не сте ли плътски и не постъпвате ли по човешки?” 1 Коринтяни 3:1-3

Плътските християни са нещастни хора. Те са новородени и знаят достатъчно за Бог, за да не грешат, но те не са достатъчно решителни да останат извън властта на греха. Ако не искате да се окажете хванати в капана на тази ситуация (а знам, че не искате), то тогава останете извън неразбирателството, защото то ще ви задържи плътски. То ще възпрепятства вашата способност да смелите храната на Словото, а без тази храна, вие няма да сте силно, побеждаващи християни. Ако се карате и препирате с другите, вашето духовно развитие ще бъде прекъснато. Вие вечно ще си стоите в бебешка възраст и дяволът редовно ще ви спохожда.

Един друг опасен резултат от неразбирателството е, че то ще възпрепятства вашите молитви като ви ограбва едно от най-големите обещания, дадени ни някога. Това обещание ще откриете в Матей 18:19. Тук Исус каза, “Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, който е на небесата.”

Дяволът мрази съгласието между вярващи. Съгласието отваря вратите на рая за нас и затваря вратата за всяко разрушително действие, което може той да извърши. Така че, той непрекъснато ще се опитва да разрушава това разбирателство като причинява разделение в двете мощни институции – семейството и църквата. Досега може и да не сте се замисляли за вашето семейство като мощна сила за Господа, но то е, ако вие живеете в разбирателство. Така че, поставете си го като цел да избягвате неразбирателството и да живеете в любов в къщи.

Наистина е странно, но домът често е най-трудното място за проява на любов. Не се притесняваме за репутацията си и не се опитваме да впечатляваме някого. У дома нищо не ви спира да проявите егоизма си – освен вашата решимост да живеете в Божията любов. Но не се заблуждавайте ако мислите, че няма значение как се държите в къщи. Има голямо значение. Всъщност, преди години Бог ми каза следното нещо: ”Ако позволиш на сатана да те спре с неразбирателство пред вхоната ти врата, за него ти няма да бъдеш заплаха и никъде другаде”.

Така че, поемете отговорност да избягвате неразбирателството в къщи. Научете се да живеете живот на съгласие с членовете на вашето семейство. Погрижете се за това молитвите ви да бъдат в съгласие с техните молитви. Моментът, в който се поддадете и влезете в кавга, веднага се поправете. Кажете на другия човек, “Моля те, прости ми! Аз те обичам. Не искам да се карам с теб.” А после кажете на Господа, “Татко, покайвам се за това. Не искам да бъда заядлив човек. Отказвам да се предавам на кавги. Избирам да ходя в любов.”
Може би ще ви се наложи доста често да се покайвате в началото, защото вероятно сте развили навик, който ще изисква известно време, за да се промени. Но не се отвращавайте от себе си и не се отказвайте. Просто продължавайте да постъпвате според Словото и ще продължите да съзрявате в любовта.

Не съдете чужд слуга
При все това, нека ви предупредя нещо. Веднага щом започнете да избягвате кавгите в къщи, дяволът ще ви притисне дори още по-силно да влезнете в конфликт в църквата. Той ще предизвика някой да бъде груб с вас и да ви наскърби. Или той ще направи така, че да установите, че някой е направил някакво зло и ще ви убеди да го разпространите на всички в църквата. Когато той ви предложи тази възможност – отхвърлете я бързо! Към това изкушение трябва да се отнасяте като с едно от най-страшните изкушения. Обърнете гръб и избягайте на другата страна, защото в Божиите очи, участието в кавги в църквата, е най-сериозният грях. Ако имате някакви съмнения за това, всичко, което трябва да направите, е да прочетете пасажа по-долу, защото той разкрива истински колко ужасно е неразбирателството.

Шест неща мрази Господ, седем са мерзост за Него: надменни очи, лъжлив език, ръце, които проливат невинна кръв, сърце, което крои лоши замисли, нозе, които бързо тичат да вършат зло, неверен свидетел, който говори лъжа, и онзи, който сее раздори между братя.” Притчи 6:16 – 19

За момент си помислете за това. Бог счита забъркването на кавги за толкова сериозен грях също като лъжата и убийството. Така че, избягвайте кавгите! Помолете се Бог да ви разкрие, ако сте влезнали в такова неразбирателство дори по невнимание. Той може да ви напомни за някоя клюка, която сте казали за някой друг или за пастора. Ако си спомните такова нещо, покайте се и взремете решение да внимавате занапред.

Вземете решение в сърцето си, че отсега нататък, ако видите брат си да греши, вие ще направите това, което Библията казва да направите. Ще се доверите на Бог за него и ще се молите за него вместо да увековечавате проблема на този брат като го разказвате на всеки. Съзнавам, че това понякога е трудно да се направи. Но има нещо, което ще ви помогне. Когато сте изкушени да влезнеете в конфликт като осъждате някой брат или сестра, спомнете си какво пише в Римляни 14:4 и се попитайте: ”Кой си ти, който съдиш чужд слуга?”

Дяволът ще се опита да ви притиска да вземете решение относно този човек. Той ще ви принуждава да давате оценка относно вината на този човек. Но не се поддавайте на този натиск! Не е ваша работа да съдите другите (Не е ли облекчение това?). В 1 Коринтяни 4:5 пише, “…затова недейте съди нищо преждевременно, докато не дойде Господ, който ще извади на видело скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата; и тогава всеки ще получи подобаващата на него похвала от Бога”.

Ако сте в църква, в която пасторът е направил нещо погрешно и има погрешен начин на живот, и вие чувстате, че не можете да ходите там, добре. Не ви обвинявам за това. Напуснете тази църква и идете в тази, в която можете да имате доверие и уважение към пастора. Но го направете без шум. Не сейте раздори в църквата преди да я напуснете!

И най-важното, където и да отидете, винаги ходете в любов! Живейте в любов и внимателно се пазете от кавгите! Като направите това, вие ще запазите вярата си силна и благословенията си далеч от ръцете на дявола. Ходете в любов и винаги ще живеете в победа, защото любовта никога не отпада!

Превод: Соня Илиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.