3 Януари/ Псалми

прочит за деня: Псалми 1-2 глава Блажени Приятно ни става, когато видим първите думи от сборника с Псалми: „Блажен е онзи човек…” И сме сигурни, че „онзи човек” сме ние, защото сме християни и „се наслаждаваме” в Божието Слово. Въпросният човек е „като дърво, посадено при потоци вода, което дава плода си на времето си……

3 Януари/ Псалми

3 Януари/ Псалми

прочит за деня: Псалми 1-2 глава

Блажени

Приятно ни става, когато видим първите думи от сборника с Псалми: „Блажен е онзи човек…” И сме сигурни, че „онзи човек” сме ние, защото сме християни и „се наслаждаваме” в Божието Слово. Въпросният човек е „като дърво, посадено при потоци вода, което дава плода си на времето си… не повяхва… благоуспява.” Каква красива картина на един успешен живот!
Този човек „… не ходи по съвета на нечестивите, и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи;” (Псалми 1:1) Но това далеч не е така лесно…

Подобен изпит преживя Църквата на България през 2018 година. На два пъти Бог ни помогна да се противопоставим на управниците (местни и европейски) да осъществят нечестивите си планове. Не приехме Истанбулската конвенция, прокарваща път на джендър идеологията в законите ни. Не се съгласихме и с проектозакона, ограничаващ свободата на вярата ни. Обединихме се, застанахме ЗАЕДНО против „съвета на нечестивите” и отказахме да седим „в събранието на присмивателите”. И успяхме да ги спрем! Защото „Господ одобрява пътя на праведните” (Псалми 1:6, АМР) и Той беше на наша страна в този спор.

Давид е писал (почти половината от) псалмите преди повече от 3000 години, а те звучат изненадващо съвременно! И предупреждаващо: Кой би дръзнал да се съюзи против Господа?! „Господ ще им се подиграе.” (Псалми 2:4) Върховната власт в този свят е на Сина! Божият Син Исус Христос! Отец е дал на Него народите за наследство и земята за Негово притежание (Псалми 2:8).

И ние, християните, сме блажени не само заради старанието си да страним от пътя на нечестивите. Блажени сме, защото се надяваме на Сина Исус Христос (Псалми 2:12)!

Даниела Енчева