Благовещение

Честито Благовещение! 

В деня, в който Мария каза на ангел Гавриил, „Ето Господнята слугиня; нека ми бъде според както си казал,“ Словото стана плът в утробата ѝ чрез силата на Святия Дух. Чрез своето покорство Мария направи възможно спасението за в…

Благовещение

Благовещение

Честито Благовещение!

В деня, в който Мария каза на ангел Гавриил, „Ето Господнята слугиня; нека ми бъде според както си казал,“ Словото стана плът в утробата ѝ чрез силата на Святия Дух. Чрез своето покорство Мария направи възможно спасението за всички човеци.  „Когато ангелът се яви на Мария, Бог обяви Своята любов към новото човечество. Това беше началото на новата земя!