ИНТЕРЕСУВАЩИЯТ СЕ БОГ ОТ СЪДБАТА НА ЧОВЕКА

Изход 3:7-8 –„И рече Господ: Наистина видях страданието на людете Ми, които са в Египет, и чух вика им поради настойниците им; защото познах неволите им. И слязох, за да ги избавя от ръката на египтяните, и да ги заведа от оная земя, в земя добра и пр…

ИНТЕРЕСУВАЩИЯТ СЕ БОГ ОТ СЪДБАТА НА ЧОВЕКА

ИНТЕРЕСУВАЩИЯТ СЕ БОГ ОТ СЪДБАТА НА ЧОВЕК...


Изход 3:7-8 –„И рече Господ: Наистина видях страданието на людете Ми, които са в Египет, и чух вика им поради настойниците им; защото познах неволите им. И слязох, за да ги избавя от ръката на египтяните, и да ги заведа от оная земя, в земя добра и пространна, в земя гдето текат мляко и мед, в земята на ханаанците, хетейците, аморейците, ферезейците, евейците и евусейците.“
Д.А.7:33-34 –„И Господ му рече:...Видях, видях злостраданието на людете Ми, които са в Египет, чух стенанието им, и слязох за да ги избавя...“
I. ИНТЕРЕСУВАЩИЯТ СЕ БОГ ОТ СЪДБАТА НА ЧОВЕКА КАЗВА: „Видях ЗЛОстраданието на людете Ми“
1. Физическото злострадание на човека
Изход 1:11,14 -„Затова поставиха над тях настойници, които да ги измъчват с тежък труд; и те съзидаха на Фараона Питом и Рамесий, градове за житници... огорчаваха живота им с тежка работа, да правят кал и кирпичи и да вършат всякакъв вид полска работа, всичките работи, с които ги караха да работят, бяха твърде тежки.“
2. Икономическото злострадание на човека
3. Душевното злострадание на човека
Изход 1:11,16 -„Когато бабувате на еврейките и видите, че раждат, ако родят син, убивайте го, но ако родят дъщеря, тогава нека живее.“
II. ИНТЕРЕСУВАЩИЯТ СЕ БОГ ОТ СЪДБАТА НА ЧОВЕКА КАЗВА:"ЧУХ ВИКА ИМ"
1. Бог чува чадата си
А. Бог чу гласа на Авловата кръв
Битие 4:10 -„И рече Бог: Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята.  
Б. Бог чу гласа на Содом и Гомор
Битие 18:20-21 -
„И рече Господ: Понеже викът на Содома и Гомора е силен и, понеже грехът им е твърде тежък, ще сляза сега и ще видя дали са сторили напълно според вика, който стигна до Мене; и ако не, ще узная. “
В. Бог чу гласа на израилтяните в робството
2. Свидетелството за чуващия Бог
Псалми 34:6 -
„Тоя сиромах извика; и Господ го послуша, И от всичките му неволи го избави.“
Псалми 94:9 -„Оня, Който е поставил ухото, не чува ли? Който е създал окото, не вижда ли? “
Извикай! Бог ще чуе и тебе!
III. ИНТЕРЕСУВАЩИЯТ СЕ БОГ ОТ СЪДБАТА НА ЧОВЕКА КАЗВА:
ПОЗНАХ НЕВОЛИТЕ ИМ
ВСЕЗНАЕЩИЯТ БОГ
1. Бог знае где живеем
2. Бог ни познава по име
3. Бог познава помислите на човек
4. Бог познава сърцето на човек:
·        Кога е радостно или скръбно
·        Кога е смело или страхливо
Псалми 142:3 -„Когато духът ми изнемогваше в мене, тогава Ти знаеше пътя ми. Примка скриха за мене на пътя, по който ходех.
Исая 5:4 -„Що повече бе възможно да се направи за лозето Ми, Което не му направих? Защо, тогава, докато очаквах да роди сладко грозде, То роди диво?“
Псалми 21:1 -Господи, в Твоята сила ще се весели царят; И колко много ще се радва в избавлението Ти!“
IV. БОГ СЕ ИНТЕРЕСУВА ЗА СЪДБАТА НА ЧОВЕКА,
ЗА ДА ГО избави от неволите му
Изход 3:8 -„И слязох, за да ги избавя от ръката на египтяните, и да ги заведа от оная земя, в земя добра и пространна, в земя гдето текат мляко и мед, в земята на ханаанците, хетейците, аморейците, ферезейците, евейците и евусейците.“
1.     Знанието на човека за интересуващия се от съдбата му Бог – сила за избавление
·        Бог слиза при нас, за да ни избави
2.      Божията заинтересованост за съдбата на човека -
вдъхновението на Християнина в неговите изпитания
А. Бог знае всичко
Б. Бог вижда всичко
В. Бог чува всички
Псалми 142:1-7 –„...С гласа си викам към Господа; С гласа си към Господа се моля. Изливам пред Него оплакването си, Скръбта си изявявам пред Него. Когато духът ми изнемогваше в мене, тогава Ти знаеше пътя ми. Примка скриха за мене на пътя, по който ходех. Погледни надясно ми и виж, че никой не иска да знае за мене; Избавление няма вече за мене; никой не се грижи за живота ми. Към Тебе, Господи, извиках; Рекох: Ти си мое прибежище, Дял мой в земята на живите. Внимавай на вика ми, защото съм много унижен; Избави ме от гонителите ми, защото са по-силни от мене. Изведи из тъмница душата ми, за да слави името Ти;...“
Псалми 20:1-2, 6 -„Господ да те послуша в скръбен ден; Името на Бога Яковов да те постави на високо! Да ти прати помощ от светилището, И да те подкрепи от Сион! ... Сега зная, че Господ избавя помазаника Си; Ще го послуша от своето Си небе Със спасителната сила на десницата Си.“