Evangelsko.info

УЛОВИ ОГЪНЯ

„УЛОВИ ОГЪНЯ“ ще се проведе на 3ти Октомври 2009г! Място: Българска Божия Църква в град Русе, пл. "Света Троица"-15 пастор...