9 януари / Исус Навиев

9 януари / Исус Навиев

09.01.2021 Off By Evangelsko.info

прочит за деня: Исус Навиев 6-10 глава

ОБРЕЧЕНИ ИЛИ ПОСВЕТЕНИ

Има хора около нас, които са затънали дълбоко в грехове и нечестие, толкова грозно е поведението им, толкова хули към Бога са отправяли пред нас, че си мислим, не! сигурни сме, че за тях няма надежда за спасение. И въпреки че не го казваме направо, в себе си сме убедени, че спасението от Господа е за добрите, честните, верните и приятни хора, като нас. Нали?

Дали?

Историята за завладяването на Ерихон ни разкрива друга картина. Народите в Ханаан са били обречени на погубление. Защо ли? Защото хананците са се били предали на зло и поквара, те са били безнадеждно нечестиви, грехът им е бил достигнал връхната си точка – идолопоклонство, култова проституция, насилие, изгаряне на деца в жертва на божествата им, магьосничество. А когато грехът достигне връхната си точка, милостта на Бог отстъпва пред наказанието. Затова Той ги е предал в ръцете на Исус Навиев и армията му за унищожение. Бог е знаел, че ако тези народи останат в земите на Неговия избран народ, те ще научат евреите на своите мерзости1.

„Херем“ е еврейска дума, която означава, че нещо е посветено на Бога за осъждение или за служение. „Херем“ е неприкосновена собственост на Бога! Тази дума е употребил Исус Навиев, когато е изпращал войните в битката: „И градът, и всичко, което е в него, ще бъде обречено (херем) на Господа. … Но вие във всеки случай се пазете от всичко, да не би сами да се обречете, като вземете от обреченото…“ (ИН 6:17-18) Ахан, обаче се е подлъгал. Знаел е, че всичката плячка така или иначе ще бъде унищожена, никого не ощетява, защо да не вземе нещо за себе си?! Пък и кой ще разбере?! Не е знаел, че още при следващата успешната битка, за Гай, Бог е щял да даде плячката на израилтяните ( ИН 8:27)! Ахан е избрал да вземе нещата в свои ръце, вместо да чака Бог да го благослови материално. Но с Бога не можеш да се държиш непочтително – когато Той е казал нещо, или приемаш и си благословен, или го отхвърляш и си обречен.

Не така е станало с Раав – жената, която спасила евреите-съгледвачи. Тя е променила своята съдба с изповедта си: „Зная, че Господ, вашия Бог, Той е Бог на небето горе и на земята долу.“ (ИН 2:11). И послужила за благословението на евреите. Раав вероятно е била храмова проститутка, жрица, имала е авторитет, затова и нейната лъжа успешно е отпратила преследвачите.

Ахан е бил сред благословените, сред Божия народ, отделен за служение, но е избрал да стане обречен, посягайки на обреченото. И това е погубило него и цялото му семейство.

Раав е била сред обречените на погубление, но е избрала да служи на Бога и е спасила не само себе си, но и цялото си семейство. Тя е избрала да се посвети на Бог в служение. И това е обърнало съдбата й.

Съдбата на всеки човек зависи от избора му – посветен или обречен.

–––––––––––––

1 Библия Пълноценен живот в Святия Дух, стр.392

Даниела Енчева