50 дни на молитва: Ден 43 – Молитва за България

50 дни на молитва: Ден 43 – Молитва за България

01.06.2020 0 By Evangelsko.info

50 days of prayer for Bulgaria
[+] Лидерите също имат нужда от молитва
[+] Молитвата за лидери изгражда атмосфера за разпространяване на евангелието
[+] Моли се за народа си – моли се за България

1 Тимотей 2:1-4 1 Тимотей 2:1-2 И тъй, моля преди всичко да се правят просби, молитви, молби, благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.