30 Януари / ИСУС НАВИЕВ

Прочит за деня: Исус Навиев 21-24 глава СВЯТОСТТА Е ЛИЧЕН ИЗБОР „… да не се смесвате с тези  народи, които останаха помежду ви, нито да споменавате имената на боговете им… нито да им служите, нито да им се покланяте.” ИН 23:7 Бог е избрал Израел за Свой народ, отделен и различен от всички други народи….

30 Януари / ИСУС НАВИЕВ

30 Януари / ИСУС НАВИЕВ

Прочит за деня: Исус Навиев 21-24 глава

СВЯТОСТТА Е ЛИЧЕН ИЗБОР

„… да не се смесвате с тези  народи, които останаха помежду ви, нито да споменавате имената на боговете им… нито да им служите, нито да им се покланяте.” ИН 23:7

Бог е избрал Израел за Свой народ, отделен и различен от всички други народи. Хора, които да носят името Му и да покажат славата Му на света. Това им е дало огромно предимство пред останалите. Нека си припомним как Бог е воювал за (и вместо) тях в битките им за завладяването на Обещаната земя – крепостни стени са се срутвали само при звук на тръби и човешки вик; каменна градушка е поваляла цяла армия; слънцето и луната са спирали своя ход след молба към Господа – чудо след чудо, знамение след знамение! Не им е било лесно на евреите, но пък е било славно!

В същото време, на фона на грандиозните победи над враговете, Бог е продължавал да изисква, както от целия народ, така и от всеки отделен израилтянин да спазва всичките Му заповеди и наредби. Когато дори и само един човек е съгрешавал пред Господа, Бог е оттеглял присъствието Си от тях и народът е търпял загуби. Грехът на Ахан е погубил не само него и семейството му, а и още 36 войни. Затова и цялото Господно общество е настръхнало, когато заподозрели, че племената отвъд Йордан са въстанали против Господа, като са си построили „забележително голям олтар”. Пратениците, начело със свещеник Финехас, предложили да бъдат ощетени (!) в наследството и земята си, само и само източните племена да не въстанат против Господа и да навлекат гнева Му върху целия народ (ИН 22:19). За радост на всички, недоразумението било изчистено и мирът – запазен.

Оказва се, че СВЯТОСТТА е личен избор, който може да доведе до благословение (или отхвърляне) НА ЦЕЛИЯ НАРОД. Знаел е това мъдрият Исус Навиев и в края на живота си е поставил целия народ пред избор и то на момента: „Но ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете ДНЕС кому искате да служите… но аз и моят дом ще служим на Господа” (ИН 24:15)!

Виждаме, че денят, в който нашия народ ще трябва да направи своя избор вече е наближил. Съживлението, за което хиляди християни са се молили, е на прага ни. На нас се падна честта да го преживеем – да го посрещнем и да участваме в него. Готови ли сме? Ако се питаме с какво да започнем, нека се поучим от Божия народ – „отхвърлете чуждите богове, които са сред вас и обърнете сърцето си към Господа”… „и служете Му с искреност и истина” (ИН 24:23, 14).

Даниела Енчева