2 февруари / ИСАЯ

2 февруари / ИСАЯ

02.02.2021 Off By Evangelsko.info

прочит за деня: Исая 23-28

ПРЕЛЕСТНО ЛОЗЕ!

Чета тези глави и търся „бисерите” на пророка. Кой от тях да взема и да сложа върху черното кадифе? Да заблести, да засияе, озарен от Божията светлина. Дали прозренията за Спасителя и жертвата на Кръста (25:7,8 и 28:16)? Или пророчествата за Святия Дух, за възкресението от мъртвите (26:19)? За могъщата Божия възкресенска сила? 600 години преди Христа! „Евангелист” Исая! Велико!

Или по-скоро онзи стих, който оживя в живота ми, когато сърцето ми беше под реална заплаха, под  масирана атака. „Прелестно лозе! Пейте за него. Аз, Господ, го пазя; всяка минута ще го напоявам; нощ и ден ще го пазя, за да не го повреди никой.” (27:2,3)? Помня как се хванах тогава за него. Написах го. Научих го. Молех се с него. Изповядвах го… „Господи, Ти пееш за сърцето ми! Пази сърцето ми! От заблуди, от посегателства. Давам Ти го. Поверявам Ти го. Нали си верен да опазиш онова, което сме Ти поверили? Напоявай сърцето ми със Святия Си Дух! Пази го нощ и ден! Научи ме как и аз да го пазя. Нали си казал: „Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота.”(Притчи 4:23) Научи ме на моята част – и ми дай сила и постоянство да я изпълнявам.”

Помня как веднъж четиригодишната ми дъщеря, видяла огъня на корицата на книгата, която четях, каза: „Мамо, Бог обръща сърцето златно с този огън, а от другата страна е черно и кораво.”

Мисля си: Бог „обръща” сърцата ни златни с огъня на Духа Си, а ние освен, че не знаем как активно да ги пазим, често ги и занемаряваме – и те попиват ли, попиват… „пият злото като вода” (Йов 15:16) и са склонни да „правят лъжата свое прибежище” (Ис.28:15), да се самозалъгват. Тогава стават плячка.

„Ела, народе Мой  – казва Бог в Исая 26:20, – влез в скришните си стаи и затвори вратите след себе си!” „Ела при Мен за защита и се помири с Мен; да… помири се с Мен”(27:5) И Аз ще ти помогна да „пазиш истината” в сърцето си.

 „Господи, помогни ми да стоя ежедневно в Твоето присъствие, да търся лицето Ти, да Те търся на страниците на Словото Ти, да се храня с Истината, с Ангелския хляб – „хляба на силните” (Псалм 78), за да се укрепвам в Теб и през мен да протича огънят на Духа Ти  – „да обръща сърцето ми златно” и същевременно да го бронира срещу злото, срещу лъжите на Сатана, срещу човешки посегателства!…

Господи, благодаря Ти, че ми помагаш да „пазя истината” в сърцето си. Благодаря Ти, че чрез милостта Си и истината Си ме пазиш.

Светлана Каролева