26 Юни / 3 Царе

прочит за деня: 3 Царе 18-22 глава АМА НЕ БЯХ АЗ Историята на Ахаав и Езавел и била много пъти преразказвана. Като цяло, често се интерпретира това, че Ахав е смотан, пасивен и потиснат от Езавел, не може да ръководи, защото тя е иззела функциите му. Тук обаче, в 21 глава много ясно се вижда,…

26 Юни / 3 Царе

26 Юни / 3 Царе

прочит за деня: 3 Царе 18-22 глава

АМА НЕ БЯХ АЗ

Историята на Ахаав и Езавел и била много пъти преразказвана. Като цяло, често се интерпретира това, че Ахав е смотан, пасивен и потиснат от Езавел, не може да ръководи, защото тя е иззела функциите му. Тук обаче, в 21 глава много ясно се вижда, че Ахав целенасочено е пасивен, той приема тази позиция на жертва, за да активира Езавел, да свърши работата вместо него по отношение на лозето на Навутей. Всъщност, Ахаав е в тази роля преди всичко, защото му е удобна и така постига целите си. Той никак не е смотан и глупав. Езавел убива Навутей, Ахаав си присвоява лозето и Бог праща пророк Илия с изобличение при царя.

„И да му говориш казвайки: Така казва Господ: Уби ли ти, а още присвои ли ти?“ (3 Царе 21:19)

Ако погледнем текста преди това, ще видим, че Езавел разпореди убийството на Навутей и използва царския печат, а Ахаав беше извършил само присвояването. Господ обаче, го държеше виновен и за убийството, защо реално той беше поръчителят. Не само това, но ето какво казва по-нататък Словото за Ахаав:

„(Никой, наистина, не биде подобен на Ахаава, който продаде себе си да върши зло пред Господа, като го подбуждаше жена му Езавел, и който извърши много мерзости като следваше идолите, съвсем, както вършеха аморейците, които Господ беше изгонил пред израилтяните).“ (3 Царе 21:26-26 )

Всъщност, излиза, че няма значение дали Езавел (жената, съседа, приятеля, шефа, колегата…), е която те подбужда към нещо зло, грехът си остава за теб и се брои на теб, последиците му също. Оправданията като: тя ме накара, не бях аз или не знаех, че така ще стане, са човешки приказки и не могат да заблудят Господ. Грехът продължава да се брои за този, който го е извършил. Стихът казва първо „който продаде себе си да върши зло пред Господа“ и после „…. като го подбуждаше жена му Езавел“. Значи най-първо сам се е продал да върши зло и после е бил подбуждан. Следователно както казва Словото не може да си невинен защото, за да поддадеш на подбуждането първо сам си се продал да вършиш зло.

Боряна Стайкова