ПОКОЯТ НА УМОРЕНИЯ ЧОВЕК

ПОКОЯТ НА МОЯТА ДУШАМатей 11:28-30 -„Дойдете при Мене, всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене, защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето…

ПОКОЯТ НА УМОРЕНИЯ ЧОВЕК

ПОКОЯТ НА УМОРЕНИЯ ЧОВЕК


ПОКОЯТ НА МОЯТА ДУША
Матей 11:28-30 -„Дойдете при Мене, всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене, защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.“

Ø Днес има хора, които много обичат да говорят за почивката на човека.
Едни от тях са евреите. Те обичат да говорят за съботната почивка...
Но денят от само себе си не може да даде почивка.
ØПочивката се дава само от Бога и само Христос каза тези думи:
Матей 11:28 -„Дойдете при Мене, всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.“
I. ХАРАКТЕРЪТ НА УМОРАТА
1. Умората е характерна черта на последното време
2. Характерът на умората
А. Физическата умора на днескашния човек
Б. Духовната умора на днескашния човек
В. Икономическата умора на днескашния човек
II. ПРИЧИНАТА ЗА УМОРАТА НА ЧОВЕКА
УМОРЕНИЯТ ЧОВЕК, ПОРАДИ ГРЕХА НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
1.     Потисническият или депресиращият дух - причината за умората на човека
Псалми 42:5 -„Защо си отпаднала, душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз още ще Го славословя за помощта на лицето Му.“
2. Тягостният дух - причината за умората на човека
3. Притеснителният дух - причината за умората на човека
4. Недоволният или роптаещият дух - причината за умората на човека
5. Духът на смущението - причината за умората на човека
6. Духът на страха - причината за умората на човека
2Тимотей 1:7 -„Защото Бог ни е дал дух, не на боязън, а на сила, любов и себевладение.“
7. Причината за физическата, духовната и икономическата умора на човека
Битие 3:17-18 -„Тръне и бодили ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляба, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет, понеже си пръст, и в пръстта ще се върнеш.“
Когато сме депресирани, тягостни, притеснени, недоволни, смутени, уплашени; при кого, какво и къде отиваме да търсим нашата почивка?
III. ПРЕДЛАГАНАТА ОТ БОГА ПОЧИВКА НА УМОРЕНИЯ ЧОВЕК
Матей 11:28-30 -„Дойдете при Мене, всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене, защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.“
1.     Личната покана на Бога до уморения и обременен човек
Ø Ходенето на Църква е - ходене при Бога
2.     Адресираната покана на Бога за почивката на уморения и обременен човек
- Това е почивка за малки и големи
- Това е почивка за мъже и жени
- Това е почивка за бедни и богати
- Това е почивка за началници и служители...
3.     Предлаганата от Бога почивка до отрудения и обременен човек
4.     Предлаганото от Бога физическо успокояване
5.     Предлаганото от Бога душевно успокояване:
А. Успокояване чрез Словото Божие
Б. Успокояване чрез хвалението
В. Успокояване чрез вярата в Бога
Г. Успокояване чрез любовта в Бога
Д. Успокояване чрез надеждата в Бога
Матей 11:28 -„Дойдете при Мене, всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.“
- Аз ще успокоя - разтупканото сърце
- Аз ще успокоя - развълнуваните чувства
- Аз ще успокоя - разклатените нерви
- Аз ще успокоя - бурята в душата ви...
„Дойдете при Мене... и Аз ще ви успокоя.“
6.     Резултатът от Божието успокоение
Псалми 103:5 -„Който насища с блага душата ти, тъй щото младостта ти се подновява, като на орел.“