21 Юни / ПРИТЧИ

прочит за деня: Притчи 5-6 глава КОРЕНЪТ “Шест неща мрази Господ, седем са мерзост за Него: надменни очи, лъжлив език, ръце, които проливат невинна кръв,сърце, което крои лоши замисли, нозе, които бързо тичат да вършат зло, неверен свидетел, който говори лъжа, и онзи, който сее раздори между братя.” (Притчи 6:16-19) Какво мрази Бог? Добър въпрос,…

прочит за деня: Притчи 5-6 глава

КОРЕНЪТ

“Шест неща мрази Господ, седем са мерзост за Него:
надменни очи, лъжлив език,
ръце, които проливат невинна кръв,
сърце, което крои лоши замисли,
нозе, които бързо тичат да вършат зло,
неверен свидетел, който говори лъжа,
и онзи, който сее раздори между братя.” (Притчи 6:16-19)

Какво мрази Бог? Добър въпрос, на който получаваме ясен отговор: един списък с грехове, който се занимава с най-дълбоките мотиви на сърцето на човека. Макар че това не са единствените грехове, които трябва да се избягват, те обобщават повечето от нечестивите неща, осъдени от Бога.

Във всяка от изброените мерзости се корени гордост. Гордостта се крие в основата на всеки грях. По-лесно е да открием гордост в другите, отколкото в себе си, защото е трудно да си признаем, че проблемът е в нас. И това само по себе си е гордост. Казвам това, защото аз самата съм имала ситуации, в които Святият Дух е изявявал, че мотивите на сърцето ми са неправилни, поради гордост.

“Облечете смирението; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.” (1 Петрово 5:5)
Време е да се преоблечем, да съблечем гордостта и да облечем смирението. Победата над гордостта е смирението.

Смирението означава да имаме правилно разбиране кои сме в Христос и как
трябва да вървим пред Бога. Това не означава, че трябва да мразим себе си,
по-скоро означава да имаме правилни отношения с Бог, което ще повлияе на общуването ни и действията ни спрямо другите.

Затова избирам Божия път на смирение, който обещава, че ще последват
духовни благословения. Тогава Бог става мой източник на увереност и сила.

Добре е да си припомняме какво Бог мрази, но и да не забравяме какво Бог обича. Бог обича да общува с нас! Колкото повече се приближаваме до Него, толкова
повече Го опознаваме. Всеки ден е възможност за нас да се потопим в Неговото
присъствие, което ни изчиства и умива.

Мануела Манолова