НОВИЯТ ЗАВЕТ, ЗАВЕТЪТ НА СМИРЕНИТЕ

0

Матей 18:1-4 –„В същото време учениците дойдоха при Исуса и казаха: Кой е по-голям в небесното царство? А Той повика едно детенце, постави го посред тях, и рече: Истина ви казвам; ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното цар…

НОВИЯТ ЗАВЕТ, ЗАВЕТЪТ НА СМИРЕНИТЕ

НОВИЯТ ЗАВЕТ, ЗАВЕТЪТ НА СМИРЕНИТЕ

Матей 18:1-4 –„В същото време учениците дойдоха при Исуса и казаха: Кой е по-голям в небесното царство? А Той повика едно детенце, постави го посред тях, и рече: Истина ви казвам; ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство.“
Смирението, преди Възнесението

І. СМИРЕНИЕТО – ПЪТЕВОДИТЕЛЯТ НА ГРЕШНИКА ПРИ БОГА

Матей 11:22 –„Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.“
Д.А.4:12 –„И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.“
ІІ. СМИРЕНИЕТО – ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВЕЗДА, КОЯТО ВОДИ МЪДРЕЦИТЕ ОТ ИЗТОК
Матей 2:1-2 –„А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.“
ІІІ. СМИРЕНИЕТО – ПЪТЕВОДИТЕЛЯТ, КОЙТО НИ ВОДИ КЪМ ХРИСТА
Йоан 6:66-68 –„Поради това мнозина от учениците Му отстъпиха, и не ходеха вече с Него. За туй Исус рече на дванадесетте: Да не искате и вие да си отидете? Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот,“
ІV. СМИРЕНИЕТО – СИЛАТА НА НАШАТА ВЯРА В БОГА, ЧЕ НИЕ СМЕ ГРЕШНИЦИ, А ХРИСТОС Е НАШИЯТ СПАСИТЕЛ
1 Коринтяни 13:13 –„И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта.“
V. СМИРЕНИЕТО – СИЛАТА НА НАШАТА надежда, по пътя за вечността
1 Коринтяни 13:13
VІ. СМИРЕНИЕТО – СИЛАТА НА НАШАТА ЛЮБОВ

1 Коринтяни 13:13
1
Коринтяни 19:4-8 –„Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада; другите дарби, обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще се прекрати.“
Смирената любов е готова да прегърне царя и говедаря.
VІІ. СМИРЕНИЕТО – БОЖИЯТ ПЪТЕВОДИТЕЛ НА БОЛНИЯ,

ПРИ ХРИСТА, НАШИЯТ ЛЕКАР

Исая 53:5б –„… и с Неговите рани ние се изцелихме.“

VІІІ. СМИРЕНИЕТО НА ОВЦЕТЕ В СТАДОТО НА ДОБРИЯ ПАСТИР

Матей 6:34, 33 –„Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“
Матей 6:24 –„Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона.“
ІХ. СМИРЕНАТА ЛИЧНА ИЗПОВЕД НА БОЖИЯ СЛУЖИТЕЛ
1. Призванието на смирените

1Коринтяни 1:26 –„Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни.“
2. Изборът на смирените
1 Коринтяни 1:27-29 –„Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога.“
3. Изповедта на смирените за Божието призвание
1 Тимотей 6:11-12 –„Но ти, човече Божий, бягай от тия неща; и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта. Подвизавай се в доброто войнствуване на вярата; хвани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели.“
4. Призванието на смирените, в едно тяло (Църквата Христова)
Колосяни 3:15 –„И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни.“
5. Изповедта на смирените за Божието призвание в една надежда
Евреи 9:15 –„Той (Христос) е посредник на нов завет по тая причина, щото призваните да получават обещаното вечно наследство чрез смъртта, станала за изкупване престъпленията, извършени при първия завет“
6. Изповедта на смирените за източника на призванието
Римляни 11:29 –„Защото даровете и призванието от Бога са неотменими.“
А. Бог ни е избрал
Б. Бог ни е помазал
В. Бог ни е изпратил
Г. Характерът на призванието

Призвание – не да лъжем, не да крадем, не да събаряме; а да творим.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.