Държавният департамент на САЩ подкрепя украинската автокефалия

Държавният департамент на САЩ подкрепя украинската автокефалия

10.07.2019 0 By Evangelsko.info

https://bultimes.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%86/

Държавният департамент на САЩ подкрепя «украинската автокефалия» В края на септември в САЩ се оказаха едновременно три крупни фигури, свързани със създаването на …