ПОВРАТНО СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА ХРИСТИЯНИ

ПОВРАТНО СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА ХРИСТИЯНИ

16.07.2019 1 By Evangelsko.info

ПОБЕДА ЗА ФЕЛИКС НГОЛЕ В ПОВРАТНО СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА ХРИСТИЯНИТЕ И СВОБОДАТА НА СЛОВОТО

Днес, в едно значимо съдебно решение по делото на Феликс Нголе, Апелативният съд е утвърдил правата на християните свободно да изразяват вярата си и отхвърля решение на Върховния съд. Решаващият резултат представлява основно развитие на закона, което води до това, че християните сега имат законното право да изразяват библейски възгледи в социалните медии или другаде, без да се страхуват за професионалната си кариера.