ДОМ ЗА БЕЗДОМНИЦИ

ДОМ ЗА БЕЗДОМНИЦИ

06.08.2020 0 By Evangelsko.info

ДОМ ЗА БЕЗДОМНИЦИ
За прочитане: 2 Коринтяни 5:1-5
Нека направим три шатри: за Теб една, за Моисей една и една за Илия, без да знае какво казва.
Лука 9:33
Можем да разберем объркването на ап. Петър. Той видя нещо, което никой не беше виждал. Видя славата на Христос, блясъка на облеклото Му, изменения вид на лицето Му. Така че изумлението му беше съвсем нормално. Всеки на негово място би изгубил ума и дума. И би дал някакво неадекватно предложение.
Предложението на Петър беше странно поради редица причини. Една от тях беше, че Той предложи покрив над главата на трима мъже, които бяха бездомници. Господ Исус не притежаваше нищо. Известни са думите Му: „Лисиците си имат леговища и небесните птици гнезда, а Човешкият Син няма къде глава да подслони” (Лука 9:58). Моисей беше скитник, докато пасеше овцете, преди да бъде призован да изведе Божия народ от Египет; а и после в продължение на 40 години живя под открито небе. Пророк Илия също нямаше дом и се криеше в пещери и където намери.
Не че да си бездомник е препоръчително и говори за особени добродетели. Ние нямаме високо мнение за хората, които не са се потрудили да си направят някакъв дом и да си осигурят някакви що-годе добри условия. И тримата можеха да си подсигурят най-красивите и богати домове, защото бяха хора с качества. Но те имаха пред себе си такива високи цели, че просто не им оставаше време да мислят за личните си удобства. Цялото им внимание беше насочено към служение.
Колко внимание отделяме на своя дом? Колко ни струва той? Колко пари сме дали, за да го направим по-удобен? Колко страст влагаме в избора на мебели, настилки, плочки, тапети, полилеи, картини? Дали в цялата тази суетня не сме забравили призванието си да бъдем Божии служители? Дали в стремежа си да се уредим добре, не сме забравили колко много хора са духовни скитници, които треперят на открито и никой не се сеща да им посочи да се „облекат с небесното жилище” (2Кор.5:2)?
Молитва: Вечни Господи, припомняй ни постоянно да не се отдаваме с цялото си естество на земното и да не копнеем за повече и повече удобства. Разкривай ни красотата на духовния свят, за да обитаваме в неговите пространства и да привличаме бездомните.
Тема за размисъл: Домът е истински дом, когато действа като домашна църква.