ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА ЗА ОМРАЗАТА В ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА

Матея 24:9б –“…и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име.”ОМРАЗАТА, АТРИБУТ НА ДЯВОЛАI. ОМРАЗАТА Е НЕЧЕСТИВ ДУХОмразата в нейната начална форма, може да бъде сравнена с малка снежинка, на която много хора не обръщат внимание, а други…

Матея 24:9б –“…и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име.
ОМРАЗАТА, АТРИБУТ НА ДЯВОЛА
I. ОМРАЗАТА Е НЕЧЕСТИВ ДУХ
Омразата в нейната начална форма, може да бъде сравнена с малка снежинка, на която много хора не обръщат внимание, а други й се радват.
Тези хора забравят, че от тази снежинка се образуват снежните преспи, в които много хора намират смъртта си.
От тази същата снежинка се образуват и опасните лавини, които помитат всичко по пътя си.
Това е омразата! Първоначално тя се появява, като бяла безвредна снежинка. Неусетно тя се превръща на лавина, която завлича човека, семейството му, Църквата, обществото.
– Омразата носи в себе си най-големият негативен заряд.
– Нейната енергия може да предизвика мъртво вълнение във всяко море или океан.
– Това е енергията, която задвижва мелницата на злото в света.
– Омразата е енергия, която задвижва вятърните турбини за производството на негативна енергия.
– Ако може да се генерира омразата в света, тя ще превъзхожда по сила атомната енергия на най-голямата атомна централа в света.
Чашата, като преобраз на човека
Псалом 23:5б –“…
чашата ми се прелива
Прелива се от какво? – От любов или от омраза?
1.     Човекът, който мрази себе си
Чашата на личната омраза
2.     Човекът, който мрази ближния си
“…
чашата ми се прелива
3.     Човекът, който мрази природата
“…
чашата ми се прелива
4.     Човек, който мрази Бога
“…
чашата ми се прелива
Йоана 3:20 –“Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и не отива към светлината, да не би да се открият делата му;
1Йоана 4:20-21 –“Ако рече някой: Любя Бога, а мразя брата си, той е лъжец; защото, който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, Когото не е видял. И тая заповед имаме от Него: Който люби Бога, да люби и брата си.
5.     Човекът, пряк или косвен инструмент на дяволския атрибут, наречен омраза
Себеправедният човек
Лука 18:11-12 –“Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже,благодаря Ти,че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник. Постя дваж в седмицата, давам десетък от всичко що придобия.
6.     Съюзът (ортаклъкът) с дявола, косвеният инструмент на дволската омраза
Лука 9:54-55 –“Като видяха това учениците Му Яков и Иоан, рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби [както стори и Илия]? А Той се обърна и ги смъмра; [и рече: Вие не знаете на какъв сте дух; защото Човешкият Син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси].
II. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА (БИБЛИЯТА) ЗА ЦЕРЕНИЕТО НА ОМРАЗАТА
1.  Звукът на Старата камбана за Церението на омразата – чрез Божията любов
Йоана 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
1Йоана 3:1 –“Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна.
2. Звукът на Старата камбана за Церението на омразата – чрез Библейските повеления
Римляни 12:10 –“В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит.
3. Звукът на Старата камбана за церението на омразата – чрез Христовото присъствие
Матей 26:51-52 –“И, ето, един от тия, които бяха с Исуса, простря ръка, измъкна ножа си, и, като удари слугата на първосвещеника, отсече му ухото. Тогава Исус му каза: Повърни ножа си на мястото му, защото всички, които се залавят за нож от нож ще загинат.
Второзаконие 32:35 –“На Мене принадлежи възмездието и въздаянието; Ногата им с време ще се подплъзне; Защото близо е денят на погиването им, И приготвеното за тях наближава.

Из книгата“Звукът на старата камбана“ – 2007 – П-р Д-р Стефан Банков