Затворен в Узбекистан

Затворен в Узбекистан

02.08.2017 0 By Evangelsko.info

Местоположение: Азия
Население: 28,128,600 (юли 2011)
Религии (%): мюсюлмани (84.93), нерелигиозни (13.80), християни (0.75), други (0.52)
Президент: Ислам Каримов
Форма на управление: Република; авторитарно президентско управление

Узбекистан е светска държава, поддържаща умерена, строго контролирана форма на исляма. Надигащото се ислямистко движение е държано с твърда ръка от властта. Този режим оказва непосредствено влияние и на християните. Етническите християни узбеки, в частност, понасят тежестта на тази държавна политика. Религиозните общества са задължени официално да се регистрират. Само одобрените религиозни организации – мюсюлмански групи, евреи, руски православни и някой протестантски групи – могат да бъдат регистрирани, като регистрацията обикновено се отказва или се забавя. Полицията прави неочаквани проверки по църквите и насилствено затваря тези, които не могат веднага да покажат документите за регистрация. Евангелизациите, дейността на мисионерите и религиозното просвещение са забранени от закона. Християните узбеки са глобявани, бити и затваряни за тяхната вяра. Можете да напишете писмо на следния затворен за вярата си християнин:

Тохар Хайдаров

На 9 март, 2010, наказателния съд в Узбекистан осъжда 27 годишния Тохар Хайдаров на 10 години затвор за „незаконна продажба на наркотици или психотрпни вещества в големи количества.“ Членове на баптистката църква в Узбекистан заявяват твърдо, че обвиненията са изфабрикувани, и че присъдата на Хайдаров е наказание за неговата религиозна дейност. Неясно е също, защо Хайдаров е осъден на 10 години затвор. Баптистите подчертават, че полицаите са поставили наркотиците, и че той е „човек с чиста съвест и искрен християнин.“ Хайдаров е обжалвал присъдата си.

Prison address:
Tohar Haydarov
UYa 64/49
Otryad 13
Pos. Shaikh-Ali
G. Karshi, Kashkadarya Region 180020
Uzbekistan