ЗАЩОТО ТАКА КАЗВА ГОСПОД ЗА ЧОВЕКА

0

Еремия 17:5-10 –„Така казва Господ: Проклет да бъде оня човек, Който уповава на човека, И прави плътта своя мишца, И чието сърце се отдалечава от Господа. Защото ще бъде като изтравничето в пустинята, И няма да види, когато дойде доброто, Но ще обитава…

ЗАЩОТО ТАКА КАЗВА ГОСПОД ЗА ЧОВЕКА

ЗАЩОТО ТАКА КАЗВА ГОСПОД ЗА ЧОВЕКА

Еремия 17:5-10 –„Така казва Господ: Проклет да бъде оня човек, Който уповава на човека, И прави плътта своя мишца, И чието сърце се отдалечава от Господа. Защото ще бъде като изтравничето в пустинята, И няма да види, когато дойде доброто, Но ще обитава в сухите места в пустинята, В една солена и ненаселена страна. Благословен да бъде оня човек, Който уповава на Господа, И чието упование е Господ. Защото ще бъде като дърво насадено при вода, Което разпростира корените си при потока, И няма да се бои, когато настане пекът, Но листът му ще се зеленее, И не ще има грижа в година на бездъждие, Нито ще престане да дава плод. Сърцето е измамливо повече от всичко, И е страшно болно; кой може да го познае? Аз, Господ, изпитвам сърцето, Опитвам вътрешностите, За да въздам всекиму според постъпките му, И според плода на делата му.“

І. ТАКА КАЗВА ГОСПОД: ПРОКЛЕТ ДА БЪДЕ оня човек,
който се отдалечава от господа

Еремия 17:5 –„Така казва Господ: Проклет да бъде оня човек, Който уповава на човека, И прави плътта своя мишца, И чието сърце се отдалечава от Господа.“

1. Проклет да бъде оня човек, който уповава на човека

2. Проклет да бъде оня човек, който прави чуждата плът своя мишца

3. Проклет да бъде оня човек, чието сърце се отдалечава от Господа.

ІІ. ТАКА КАЗВА ГОСПОД ЗА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ

Еремия 17:7-9 –„Благословен да бъде оня човек, Който уповава на Господа, И чието упование е Господ. Защото ще бъде като дърво насадено при вода, Което разпростира корените си при потока, И няма да се бои, когато настане пекът, Но листът му ще се зеленее, И не ще има грижа в година на бездъждие, Нито ще престане да дава плод. Сърцето е измамливо повече от всичко, И е страшно болно; кой може да го познае?“

ІІІ. ТАКА КАЗВА ГОСПОД ЗА ДАРИТЕЛЯ НА НАШИТЕ ДЕЛА

Еремия 17:10 –„Аз, Господ, изпитвам сърцето, Опитвам вътрешностите, За да въздам всекиму според постъпките му, И според плода на делата му.“

1. Различни изпитвачи:

– на златото
– на среброто

– на желязото и медта

– на тъканите – колко процента има вълна, памук, полиестер…

2.     Изпитвачът на греха

Даниил 5:24-28 –„Затова, от Него е била изпратена частта от ръката, и това писание се написа. И ето какво се написа:мене, мене, текел, упарсин*(*разделям на две). Ето и значението на това нещо: мене– Бог е преброил дните на твоето царство, и му е сложил край; текел – претеглен си на везните и си бил намерен недостатъчен; перес – раздели се царството ти и се даде на мидянит и персите.“

ІV. ТАКА КАЗВА ГОСПОД ЗА ИЗОСТАВЕНИЯ ИЗВОР НА ЖИВАТА ВОДА

Еремия 17:13 –„Господи, надеждо Израилева, Всички, които Те оставят, ще се посрамят; Отстъпниците от Мене ще бъдат написани на пръстта, Защото оставиха Господа, извора на живата вода.“
V. ТАКА КАЗВА ГОСПОД ЗА БОЖИЯТА ЦЕЛЕБНА СИЛА
Еремия 17:14 –„Изцели ме, Господи, и ще бъда изцелен; Спаси ме и ще бъда спасен; Защото с Тебе аз се хваля.“
Исая 53:5б –„…И с Неговите рани ние се изцелихме.“
Числа 21:8 –„И Господ рече на Моисея: Направи си една горителна змия, и тури я на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив.“
VІ. ТАКА КАЗВА ГОСПОД ЗА БОЖИЯТА СПАСИТЕЛНА БЛАГОДАТ
Еремия 17:14б –„Спаси ме и ще бъда спасен;“

Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
Йоан 1:29 – На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!“
Лука 19:9-10 –„И Исус му рече: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син. Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.“
VІІ. ТАКА КАЗВА ГОСПОД: ЕТО ТЕ МИ КАЗВАТ –
КЪДЕ Е СЛОВОТО ГОСПОДНЕ? Нека дойде сега!

Еремия 17:15 –„Ето, те ми казват: Где е словото Господно? нека дойде сега.“

Псалми 119:105 –
Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.“
Псалми 107:20 –„Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.“
Йоан 1:1-4 –„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.