БОЖИЕТО ПРОРОЧЕСТВО, ЧРЕЗ ПРОРОК ИСАЯ – КЪМ БЕЗЧУВСТВЕНИТЕ

0

Исая 57:1-6 -„Праведният загива, и никой не взема това
присърце; благочестивите се грабват от земята и никой не се замисля, че
праведният е изтръгнат от злото, което има да дойде. Той отива в мир; които
ходят в правотата си, ще почиват на леглата си,А …

Исая 57:1-6 -„Праведният загива, и никой не взема това
присърце; благочестивите се грабват от земята и никой не се замисля, че
праведният е изтръгнат от злото, което има да дойде. Той отива в мир; които
ходят в правотата си, ще почиват на леглата си,А вие, синове на врачка, семе на
прелюбодеец и на блудница, приближете се тук.На кого се присмивате? Против кого
сте отворили широко уста и изплезили език? Не сте ли чада на престъпление, семе
на лъжа – вие, които се разпътвате от похот към идоли под всяко зелено дърво;
които принасяте в жертва чадата си в деретата, и под разцепените канари? Сред
гладките камъни на потоците е твоят дял; те, те са твое наследство и на тях изливаш
ти възлияния, и принасяш хлебен принос. Ще мога ли да се удовлетворя за тези
неща?“
*

 Ø Виждал съм много православни Християни, които да са
много религиозни, но много от тях нямат страх Божий
. 

Ø Виждал съм много
католици, да са много религиозни, но много малко от тях имат страх Божии.

Ø Виждал съм много
евангелисти, които в сърцата си имат всичко друго, но не и страх Божий, което
ще рече:

     да
не лъжат

     да
не крадат

     да
не пожелават…

І. БОЖИЕТО ПРОРОЧЕСТВО, ЧРЕЗ ПРОРОК ИСАЯ
– КЪМ ДУХОВНО БЕЗЧУВСТВЕНИТЕ В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Исая 57:1а -„Праведният загива, и никой не взема това присърце

Нашите
сърца са заети с мислите:

ü Какво ще ядем

ü Какво ще пием

ü Какво ще облечем

ü В каква къща ще
живеем

ü Какво
образование ще имаме

ü Каква трябва да
е партийната ни принадлежност,
за можем да управляваме чрез нея…

ІІ. БОЖИЕТО ПРОРОЧЕСТВО, ЧРЕЗ ПРОРОК ИСАЯ
– ЗА ДУХОВНОТО БЕЗГРИЖИЕ В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Исая 57:1б –„… благочестивите се грабват от земята и никой не се замисля…“

ІІІ. БОЖИЕТО ПРОРОЧЕСТВО, ЧРЕЗ ПРОРОК ИСАЯ
– ЗА СЪДБАТА НА ПРАВЕДНИТЕ

Исая 57:1в –„… праведният е изтръгнат от злото, което има да дойде…“

Ø Възкресението на
Църквата е оприличено на изтръгване от злото на дявола.
1 Солунци
4:13-17 –„Не желаем, братя, да останете в
неведение за онези, които умират, или пък да скърбите, както другите, които
нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите
в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господнето
слово, че ние, които останем живи до Господнето пришествие, няма да изпреварим
починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на
архангел и при Божия тръба; и първо ще възкръснат мъртвите в Христа; после ние,
които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем
Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа.“

ІV. БОЖИЕТО ОТКРОВЕНИЕ, ЧРЕЗ ПРОРОК ИСАЯ

ЗА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ПРАВЕДНИТЕ

Исая 57:2 -„Той отива в мир…“
Римляни 5:1 -„И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с
Бога чрез нашия Господ Исус Христос;“

V. БОЖИЕТО ОБРЪЩЕНИЕ, ЧРЕЗ ПРОРОК ИСАЯ
Исая 57:3 -„А вие, синове на врачка, семе на
прелюбодеец и на блудница, приближете се тук.“

1.    
Приближете
се тук – при Бога

2.    
Приближете
се тук – при Божието Слово

3.    
Приближете
се тук при Христа, разпнат на Голготския кръст

VІ. БОЖИИТЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ЧРЕЗ ПРОРОК ИСАЯ

1.     На кого се
присмивате
– Исая 57:4а

2.     Против кого сте
отворили широко уста –
Исая 57:4б

3.     Против кого
сте… изплезили език?
– Исая 57:4в

VІІ. БОЖИЕТО ОТКРОВЕНИЕ ЗА ЧОВЕКА,
НЕВЯРВАЩ – В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

1.    
Човекът,
присмивач на Бога

2.    
Човекът
с отворена уста против Бога

3.    
Човекът
с изплезения език против Бога

 

––––––––
Според
превода от 1924:
*
Исая 57:1-6 -„ Праведният загива, и никой не взема това присърце; И
благочестивите се отнемат от земята, без да размисли някой, Че праведният се отнема
преди да дойде злото. Той се успокоява; Те си почиват на леглата си, Всеки,
който ходи в правотата си. А вие, синове на врачка, Рожба на прелюбодеец и на блудница,
приближете се тук. С кого се подигравате? Против кого сте отворили широко уста
и изплезили език? Не сте ли чада на престъпление, рожба на лъжа. Вие, които се
разжегвате между дъбовете, Под всяко зелено дърво, Които колите чадата в деретата,
Под разцепените канари? Делът ти е между камъчетата на потоците; Те, те са твое
наследство, И на тях си изливала възлияния, Принасяла си хлебен принос. Ще мога
ли да се удовлетворя за тия неща?“

Тази
схема за проповед е от последната папка на П-р д-р Стефан Банков

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.