Три неща, които трябва да знае всеки християнин

0

Кенет Е. Хагин

ken

Не е необходимо да сте теолог, за да имате Божията сила. Дори начинаещ ученик може да се научи да живее в сила и победа, знаейки три прости истини от Божието Слово!

Хората често ме питат как да изучават Библията. Повечето от тяхпросто четат Божието Слово по общоприетия начин, по глави и стихове. Един начин на изучаване, обаче, който аз установихкато много плодотворен, е да се вземе една тема или предмет и да се изучава.

Има много библейски теми, които ще ви помогнат във вашия християнски живот. Но трите теми, с които всеки християнин особено трябва дапознава, са 1) новорождението 2) правото чрез Христос да се наречем Божии деца 3) обитанието на Святия Дух в нас.

Новорождението
Бихте могли да изучавате новорождението от своя лична позиция, да говорите от своя опит и за това как сте се чувствали когато сте осъзнали своето спасение. Но по-добре е да погледнете какво казва Богза новорождението.

Как ще откриете какво означава новорождението в Божието съзнание? Чрез изучаването му в Словото. Например, вижте какво пише в 2Коринтяни 5:17: “Затова, ако някой е в Христа, той е ново създание, старото премина, ето всичко стана ново”.

Тъй-като е вярно, че единственият начин някой да бъде “в Христа” е новорождението – раждане от Божия Дух(Йоан 1:12,13; 3:3-8) – то тогава същото новорождение означава, че този някой е ново създание(2 Коринтяни 5:17).

Само тази истина сама посебе си може да разреши много от проблемите на хората. Вижте, много хора, дори и след новорождението си, продължават да мислят за себе си като за старите създания, които са били. Но те не са стари създания. Те може да живеят в същите тела, но те са съвсем нови създания в Исус Христос. От физическа гледна точка може някои от белезите на греха да са си отишли, но когато говорим за вътрешния човек, споменат за греха напълно е изчезнал.

По-нататък във връзка с новорождението, вие можете да изучавате опрощаването на греховете и прошката на греховете, защото между двете има разлика. Например, в Новия Завет за опрощаване на греховете винаги се говори във връзка с грешника. А за прошката на греховете се говори във връзка с христянина.

Когато един грешник отиде при Исус, неговите грехове са опростени. В очите на Господа той става ново създание – съвсем нов човек(2 Коринтяни 5:17). Но ако се случи да сгрешиш като християнин, твоите грехове биват простени.

1 Йоан 1:9: “Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда”.

В 1 Йоан 1:9 се говори за християните. Един християнин изповядва греха си, за да бъде простен, а не за да се новороди.

Обърнете внимание какво пише в този стих, “ако изповядваш греховете си, Бог е верен и праведен да ти ги прости и да те очисти от всяка неправда”. Не е нужно да правиш сделка с Бог:’Господи, ако ми простиш, аз ще чета Библията повече и повече и ще се моля повече’. Всичко това би ви отвело в сферата на безверието и би ви поробило!

Бог не ви прощава, защото вие Му обещавате да направите нещо.Той ви предлага прошката на базата на Христовата кръв! Това е дар! Ако трябваше да плащате за това или да правите сделка, за да получите прошка, тогава тя престава да бъде дар.

Да, наистина, може да ви се наложи да се молите повече! И може да се нуждаете от четене на Библията повече. Но Бог не прощава греховете ви на базата на това колко много или колко малко четете Библията или свидетелствате – или пък някои от вас ще бъдат повече простени или по-малко простени от други!

Разбира се, трябва да вършим добри дела, защото ще получим награда за тях в деня на съда(а и ние не бихме искали да отидем при Бог с празни ръце). Но ние не сме спасени или опростени заради нашите добри дела. Не, и двете, и опрощението на греховете и прошката на греховете са изцяло основани върху кръвта на Господ Исус Христос.така че, не става дума за това, което ние правим, а за това, което Той вече е направил!

Правото, което имаме чрез Исус да се наречем Божии деца
Друга важна тема, която върви с новорождението е привилегията, която имаме в Исус, да станем Божии деца. Слава на Бога, благодарение на делото на Исус, ние можем да се новородим в Божието семейство. А хората понякога питат:’имаме ли някакво право да се наречем Божии деца?’ Твърдо да!

Вижте, така както едно дете в едно семейство има право на наследство, което като член на семейството му принадлежи, така има и привилегии, от които ти като Божие дете можеш да се възползваш, защото ти принадлежиш към Божието семейство!

Твоите отношения с Бог не са чисто теоретични; те не са нещо, което предстои да се случи. Те са настояща реалност! В мига, в който си се новородил, ти си станал Божие дете!

1 Йоан 3:1-2: “Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца; а такива и сме… 2 Любезни, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим както е”.

В 1 Йоан 3:2 пише:”Любезни, сега сме Божии деца”…! Твърде често хората искат да отсрочат собствените им права от изкуплението, привилегиите им на Божии деца до отиването им в рая. Но ако помислите правилно, сега вие не сте по-малкоБожии деца, отколкото ще бъдете и тогава.

Не, именно сега сме Божии деца! Това означава, че като Божии деца ние имаме привилегии сега!

Сега нека си изясним какви са привилегиите да си дете на Бога? Първо, всичко, което принадлежи на Исус, принадлежи и на нас! Ще попитате,’Ама, как така”? Защото ние сме “…наследници на Бога и сънаследници с Христа”(Римляни 8:17).

Честоразказвам историята за блудния син. Всъщност никога не съм изнасял проповед върху притчата за блудния син, но съм говорил за нея много пъти на възрастните братя.(Много можете да пропуснете, ако се фокусирате само върху блудния син).

Много от вас знаят историята. Блудният син напуснал бащиния си дом и пропилял наследството на баща си с блудниците. Но след като пропилял всичко, в Библията пише, че той се осъзнал и се върнал при баща си.

Един ден, когато по-големият брат се пробирал от работа на полето, чул от бащината му къща да се носи музика и песни иму станало любопитно какво означава това. Такаче, той попитал един от слугите, който му обяснил:’Твоят брат се прибра! Баща ти закла най-тлъстото теле и празнува”.

А сега да продължим историята от тук: Лука 15:28 – 31 ”И той(по-големият брат) се разсърди и не искаше да влезе;и баща му излезе и го молеше. 29.А той в отговор рече на баща си:Ето, толкова години ти работя и никога не съм престъпил някоя твоя заповед;но пак на мене дори яре не си ми дал някога да се повеселя с приятелите си; 30. а щом си дойде този твой син, който изпояде имота ти с блудниците, за него си заклал угоеното теле. 31. А той му каза: синко, ти си винаги с мене и всичко мое е твое”.

По-големият брат каза,’Аз ти служех вярно през всичките тези години, а ти изобщо не закла нито едно угоено теле за мене’. А сега обърнете внимание на отговора на бащата. Той каза,’Защо сине, всичко, което имам аз, е твое’!

Разбрахте ли това? С други думи бащата каза:”ти си мой син,ти вече имаш привилегиите на мое дете. Ти би могъл да убиеш някое угоено теле и да празнуваш винаги, когато искаш. Дори не е нужно да питаш – защото всичко мое е твое”!

Трябва да разберете, че като Божии деца, вие имате привилегиите на такива!

Има ли нещо, от което имате нужда или искате от Отец? Тогава задайте си въпроса:”Моят Небесен Отец има ли го”? Ако Той го има, тогава то е ваше! Ако го има, то ви принадлежи!

Колко пъти, обаче и ние сме като по-големият брат в Лука 15, викайки към Бог да ни даде нещо, което всъщност вече ни принадлежи! Не, прошката е наша! Изцерението е наше! Кръщението в Святия Дух е наше! Същото важи и за всяко друго нещо, което искаме от Отец!

Приятелю, трябва да откриеш какво ти принадлежи в Христос. Мога да ви предложа няколко стиха, но за вас ще бъде по-полезно, ако ги откриете сами.

ЧететеНовия Завет и открийтестиховете, в които пише какво е наследството ти в Христа. Разсъждавайте върху тях! А после не се молете за тези неща повече. С други думи, не моли Бог да ти ги даде, защототе са вече твои. Просто прочетете обещанията, приемете ги с вяра и започнете да благодарите на Бог за тях! Възползвайте се от вашата привилегия на Божии деца!

Обитанието на Святия Дух
Може би няма по-силна истина от тази, че Святият Дух, великата и могъща личност, която възкреси Исус от мъртвите, всъщност обитава във вярващите.

Йоан 14:16,17: “Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва във вас довека. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда, нито познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде”.

Святият Дух е реална личност и Той идва с цялата си вездесъщност, любов и милост, за да обитава в Божиите деца. Смятам, че всеки християнин трябва внимателно и с молитва да разсъждава върху този библейски факт, докато го осмисли добре.

Новият Завет разкрива три отношения, които Бог поддържа с нас:първо, Бог е откъм нас; второ, Бог е с нас; трето, Бог е в нас. Алилуя!

Римляни 8:31: ”И тъй, какво да кажем за това. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас”.

Когато сте напълно убедени, че Бог е откъм вас, вие напълно ще се освободите от страха. Без значение колко тъмни облака са надвиснали на хоризонта или колко трудна е ситуацията, вие ще имате спокойната увереност, че непременно ще победите – защото Бог е откъм вас.

Някой може да каже:”Да, обаче, какво ще кажеш, ако аз падна или извърша грях? Бог няма да е откъм мен тогава”.

Ето тук грешат много християни! Бог не е срещу вас като християни, когато сгрешите, Той е срещу злото, което сте сторили, но Той не е срещу вас, Той е откъм вас!

Бог все още е на наша страна, ако ние паднем или съгрешим. От къде го знам ли? Ами, защото Бог се погрижи в случай, че наистина сгрешим, да можем да получим прошка. В 1Йоан 2:1 пише:”Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите.(Вие разбирате, че Бог не иска ние да вършим грях, но Той се е погрижил, ако все пак съгрешим). Но, ако съгреши някой, имаме Ходатай при Отца, Исуса Христа, праведният”.

Знаете ли какво върши ходатаят? Той е адвокат или такъв, който защитава случай иликауза. И Библията казва, че вие имате ходатай пред Отец. Кой е той? Исус Христос, праведният!

Тогава, ако Бог е откъм нас, то това е напълно достатъчно! Но Той не само е откъм нас, Той е с нас!

Евреи 13:5: “не се впримчвайте в сребролюбието; задоволявайте се с това, което имате, защото сам Бог е казал:”Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя”;

Когато бях пастор, една от причините, поради които рядко възлагах задачата на някой друг да обяви края на службата, бе чебях установил, че повечето от тях разпускаха службата в неверие – а аз със сигурност мразя да си отида у дома изпълнен с безверие.

Например, те се молиха:”А сега, Господи, остани с нас…”. Да, ама защода искаме Бог да остане с нас, когато Той вече е казал:”Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя”. Не, ние просто трябва да прославим Бог и да му благодарим, заради това, че Той е с нас, и че Той ще дойде в домовете ни заедно с нас. Амин!

Дори и в последната църква, в която бях пастор и започнах служение извън църквата, установих, че много хора не вярват истински, че Бог е с тях.

Спомням си, бях поканен да проповядвам на една вечерна служба в една особена църква. Хората бяха работили през целия ден и бяха изморени. Освен това бе зимно време и бяха влезнали в отоплената зала на църквата след вечеря. Човек можеше да забележи как хората просто се бореха със себе си да не заспят.

Хвалителят се опита да накара хората да пеят, но не успя и каза:”Казвам ви, дяволът е взел надмощие в тази служба като ни пречи”.тогава пасторът го подкрепи с думите:”Дяволът е тук”.

Разбира се, колкото повече говореха за дявола, толкова повече хората се снижаваха по столовете си. Някой от тях едва вдигаха глави от скамейките!

Горкият хвалител направи всичко, което си мислеше, че трябва да направи в тази ситуация. Той викаше, скачаше и пееше наистина бързо. Накрая пасторът стана и каза:”Ами, не знам как брат хагин ще проповядва в тази атмосфера:дяволът е тук. Но ние ще дадем думата на брат Хагин и ще го освободим”.

Аз скочих и казах:”Не, не е нужно да ме освобождавате. Не съм вързан. Бях свободен през цялото време – Исус ме освободи”.

После добавих:”Вие казахте, че дяволът е тук. Ами, разбира се, че е. Той е много по-верен от много от светийте;той ще идва на службата всеки път щом вратата се отвори. Но какво от това? Исус е тук! Той е много по-голям от дявола”!

“Не ме интересува дяволът, защото знам, че Исус е тук. Ако Той е дошъл с вас, то тогава е дошъл и с мен. Аз Го доведох със себе си. Така, че слава на Бога, Исус е тук”!

Хората започнаха да надигат глави и да поглеждат към мен. Не беше нужно да пея някаква бърза песен. Не трябваше да подканям някого да пее. Без да се усетим, в цялата сграда хората запчнаха да пеят и танцуват в Духа( а ние даже и музика нямахме)!

Трябва ясно да осъзнаем, че Бог е с нас, защото Той наистина е! Бог е откъм нас и Бог е с нас! Но също така, той е в нас! Той живее в нас чрез присъствието на Святия Дух, Който прави обиталище в нас.

1Коринтяни 3:16: “Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас”?

1Коринтяни 6:19: 19.”Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, Който е във вас, когото имате от Бога, и вие не сте свои си”…

Сега обърнете внимание на 1Коринтяни 3:16 от разширения превод на Библията, който представя някои допълнителни мисли към този стих.

1 Коринтяни 3:16(разширеният превод): ”Не раличавате ли и не разбирате ли, че вие(цялата църква в Коринт) сте храм на Бога(Негово светилище) и че Божият Дух обитава постоянно във вас – (за да бъде във вас у дома си, общо в цялата църква и в отделните вярващи)”?

Харесва ми този израз:”Божият Дух има постоянно обиталище във вас, за да бъде във вас у дома си”. С други думи, вие сте Негов дом.

Бог всъщност прави свой дом в нашите телачрез обитаващото присъствие на Святият Дух. Но също така, можете да признаете, че повечето от нас не осъзнават факта, че той живее в нашите тела.

Знам, че товае така, защото постоянно чувам хора, които се оплакват, че не могат да направят това и онова. Те говорят за това, че нямат сила, че им липсва способност, че нямат това или онова.

Но ако Този, който е по-голям от този, който е в света е във вас – а Той е във вас, ако сте новородени – тогава не може да ви липсва сила или способност. Бог във вас целият е сила; Той е по-велик!

Добре е да знаем, че Бог е откъм нас и че Той е в нас. Но нашият ум трябва да стане христов.

Приятелю, трябва да четеш стихове като този, който току-що прочетохме в 1Коринтяни 3:16 и 3:19. Разсъждавай върху факта, че вие сте храм на живия Бог и че Бог обитава и се движи във вас(2 Коринтяни 6:16). Запишете тези истини в сърцата си толкова дълбоко, че 1Йоан 4:4 автоматично да се проявява: “…по-велик е този, който е във вас, от този, който е в света”.

Ако направите това, ще се изправите лице в лице с проблемите си като победители. Вие ще живеете като победители, а не като пораженци. Бог Отец, Бог Святи Дух и Бог Син обитават във вас. Ако те не позволят, вие няма да паднете!

В Йоан 8:32пише:”И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни”. Всичко, от което се нуждаете, за да побеждавате в живота,е в Словото. Аз просто накратки се спрях на три главни области, за които знам, че ще са ви от голяма полза. Но аз ви насърчавам да продължавате да изучавате подобно стихове.

Открийте за себе си какво казва Бог за новорождението, за вашите привилегии като Божии деца и за обитанието на Святия Дух. А след това живейте в слетлината на това, което разкрива Писанието. Ето това ще ви направи победители!

Превод: Соня Илиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.