Църква

Нужда от младежки служители заради нараснало насилие сред юношите в Англия

Ръководител на християнска благотворителна организация в Англия призовава църквите да инвестират повече в работата с младежта, за да се справят...