Етикет: 8:1-8)

28.07.2021 Off

Голяма радост в онзи град (Деян. 8:1-8)

By Evangelsko.info

/проповед/

Увод

В края на
емоционална проповед за ползите от въздържателството, един проповедник извикал, „Ако имах
цялата бира на света, щях да я хвърля в реката“. После с още по-силен глас
извикал, „Даже да имах всичкото вино на света, щя…