Голяма радост в онзи град (Деян. 8:1-8)

/проповед/

Увод

В края на
емоционална проповед за ползите от въздържателството, един проповедник извикал, „Ако имах
цялата бира на света, щях да я хвърля в реката“. После с още по-силен глас
извикал, „Даже да имах всичкото вино на света, щя…

Голяма радост в онзи град (Деян. 8:1-8)

Голяма радост в онзи град (Деян. 8:1-8)

/проповед/ Увод В края на емоционална проповед за ползите от въздържателството, един проповедник извикал, „Ако имах цялата бира на света, щях да я хвърля в реката“. После с още по-силен глас извикал, „Даже да имах всичкото вино на света, щях да го изхвърля в реката!“ И накрая се провикнал, „Ако имах всичката ракия на света, и нея щях да изхвърля в реката.“ И седнал. Тогава