СЛЕД ЧЕРНИЯ ПЕТЪК ИДВА – СВЕТА НЕДЕЛЯ

Матей 26:15-23 –„Какво обичате да ми дадете и аз ще ви Го предам? И те му претеглиха тридесет сребърника. (И от тогава той търсеше удобен случай да им Го предаде. А в първия ден на празника на безквасните хлябове учениците отидоха при Исуса и рекоха: …

СЛЕД ЧЕРНИЯ ПЕТЪК ИДВА – СВЕТА НЕДЕЛЯ

СЛЕД ЧЕРНИЯ ПЕТЪК ИДВА – СВЕТА НЕДЕЛЯ


Матей 26:15-23 „Какво обичате да ми дадете и аз ще ви Го предам? И те му претеглиха тридесет сребърника. (И от тогава той търсеше удобен случай да им Го предаде. А в първия ден на празника на безквасните хлябове учениците отидоха при Исуса и рекоха: Где искаш да Ти приготвим, за да ядеш пасхата? Той каза: Идете в града при еди кого си и речете му: Учителят казва: Времето Ми е близо, у тебе ще празнувам пасхата с учениците Си. И учениците сториха както им заръча Исус, и приготвиха пасхата. И когато се свечери, Той седна на трапезата с дванадесетте ученика. И като ядяха, рече: Истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде. А те, пренаскърбени, почнаха всички един по един да Му казват: Да не съм аз, Господи? Той в отговор рече: Който натопи ръката си заедно с Мене в блюдото, той ще Ме предаде.“
I. ПРОЦЕСЪТ, ПРЕДИ ЧЕРНИЯ ПЕТЪК
Матей 26 гл.
II. ОБИЧАЯТ, ПРЕДИ ЧЕРНИЯ ПЕТЪК
Матей 26:15 –
„Какво обичате да ми дадете и аз ще ви Го предам? И те му претеглиха тридесет сребърника.“
III. ВЪПРОСЪТ, ПРЕДИ ЧЕРНИЯ ПЕТЪК
Матей 26:17 -„А в първия ден на празника на безквасните хлябове учениците отидоха при Исуса и рекоха: Где искаш да Ти приготвим, за да ядеш пасхата?“
IV. ОСЪДЕН НА ЧЕРНИЯ ПЕТЪК,
НО ПОМНИ - НЕДЕЛЯ ИДВА!
Йоан 19:13-16 -„А Пилат, като чу тия думи, изведе Исуса вън и седна на съдийския стол... той им Го предаде да бъде разпнат.“
V. НАТОВАРЕН С КРЪСТА НА ЧЕРНИЯ ПЕТЪК,
НО ПОМНИ НЕДЕЛЯ ИДВА!
Йоан 19:17 –„И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота,“
VI. ОСТАВЕН САМ НА ЧЕРНИЯ ПЕТЪК,
НО ПОМНИ НЕДЕЛЯ ИДВА!
Йоан 13:36-38- „Симон Петър Му казва: Господи, къде отиваш? Исус отговори: Където отивам не можеш сега да дойдеш след Мене, но после ще дойдеш. Петър Му казва: Господи, защо да не мога да дойда след Тебе сега? Животът си ще дам за Тебе. Исус отговори: Животът си ли за Мене ще дадеш? Истина, истина ти казвам, петелът няма да е пропял преди да си се отрекъл три пъти от Мене.“
VII. ПРИКОВАН НА КРЪСТА НА ЧЕРНИЯ ПЕТЪК,
НО ПОМНИ НЕДЕЛЯ ИДВА!
Йоан 19:17 –„...и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред.“
VIII. ПОГРЕБАН НА ЧЕРНИЯ ПЕТЪК,
НО ПОМНИ НЕДЕЛЯ ИДВА.
Матей 27:65-66 --„Пилат им рече: Вземете стража; идете, вардете Го както знаете. Те, прочее, отидоха и вардиха гроба, като запечатаха гроба с помощта на стражата.“
IХ. ПАЗЕН ПОД СТРАЖА НА ЧЕРНИЯ ПЕТЪК, НО ПОМНИ НЕДЕЛЯ ИДВА!
Матей 27:65 ; 28:11-14-„Пилат им рече: Вземете стража; идете, вардете Го както знаете... Когато те отидоха, ето, някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко що бе станало. И те, като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доволно пари, и рекоха: Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме. И ако слух за това стигне до управителя, ние ще го убедим, а вас ще направим да нямате грижа.“
Х. ПОМНИ ! ВЧЕРА БЕ ЧЕРНИЯТ ПЕТЪК ЗА ТЕБЕ!
ДНЕС Е СВЕТА НЕДЕЛЯ!
1. Помни! Днес е Света Неделя, защото Бог снема от главата ти трънения венец и на негово място поставя Венец на Слава.
2. Помни! Днес е Света Неделя, защото Господ е изпратил ангела си за тебе да извади железните гвоздеи, с които Сатана те е бил приковал на кръста.
3. Помни! Днес е Света Неделя, защото Господ е дошъл, за да прогони
демоните на Сатана, с които той те пази, така както прогони римските воини.
4. Помни ! За тебе вчера бе Черният Петък. Днес е Света Неделя, защото Господ е изпратил ангела си да вдигне товара от тебе, така както отвали камъка от гроба на Христа и да те възкреси.
5. Помни ! Вчера за тебе беше Черният Петък, днес е Света Неделя, защото Господ изпраща Духа Си да те възкреси за Нов живот, както възкреси Христа.
Римляни 8:11 -„И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.“


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.