РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ВРЕМЕ ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА БОЖИИТЕ ДАРОВЕ

0

Йоан 3:16 –„Защото
Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни
един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”

I. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ВРЕМЕ ЗА
ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА БОЖИИТЕ СТАРОЗАВЕТНИ ДАРОВЕ1. Рождество
Христово, време за…

Йоан 3:16 –„Защото
Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни
един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

I. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ВРЕМЕ ЗА
ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА БОЖИИТЕ СТАРОЗАВЕТНИ ДАРОВЕ

1. Рождество
Христово, време за възпоменание на Божиите Старозаветни дарове – чрез
творението на природата
Битие 1:1-2, 9-10 –В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше
пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над
водата…
И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е
под небето, та да се яви сушата; и стана така. И Бог нарече сушата Земя, а
събраната вода нарече Морета; и Бог видя, че беше добро.

2. Рождество Христово, време за
възпоменание на Божието творение – на небесата

Битие 1:14-17 –„И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да
разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и
годините; и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и
стана така. Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее
деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите. И Бог ги
постави на небесния простор, за да осветляват земята,

3. Рождество
Христово, време за възпоменание на Божия дар – човекът, създаден по Неговия
образ и подобие
Битие 1:27 -„И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде;
мъж и жена ги създаде.

4. Рождество
Христово – време да възпоменем Божията благодат
Битие 1:28-30 –„И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се
размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби,
над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.
..“

II. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ВРЕМЕ ЗА
ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА БОЖИИТЕ НОВОЗАВЕТНИ ДАРОВЕ
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя
Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен
живот.
1. Господ
Исус Христос, Божият Новозаветен – Спасителен дар
2. Господ
Исус Христос, Божият Новозаветен – Целебен дар
Исая 53:5 –Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит
биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И
с Неговите рани ние се изцелихме.
3. Господ
Исус Христос – дареният от Бога достъп до Неговия благодатен престол
Евреи 4:16 –Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на
благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.
III. БОЖИЯТ НЕБЕСЕН ДАР ЧРЕЗ ИСУСА
ХРИСТОС
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя
Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен
живот.
1. Възкресението
на живите и мъртвите – Божият небесен дар чрез Господ Исус Христос
1 Солунци 4:13-17 –А не желаем, братя, да останете в неизвестност за
ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда.
Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще
приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние,
които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите.
Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и
при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които
сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем
Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.
2. Облеклото
на възкресените – Божият Небесен дар чрез Господ Исус Христос
Откровение 7:9, 13-14
-„
След това видях, и ето голямо множество, което никой
не можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици,
стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в
ръцете си…
Тогава
един от старците проговори, като ми каза: Тия облечени в бели дрехи, кои са? и
откъде са дошли?
И
рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от
голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето.
Откровение 16:15 – (Ето, ида като крадец. Блажен оня, който бди и пази
дрехите си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му).
3. Небесното
наследство чрез Господ Исус Христос
Йоан 1:1-4 –„Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога,
вярвайте и Мене.
В
дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа,
защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще
дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие. И вие
знаете за къде отивам и пътя [знаете].

Откровение 21:1-3 –И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и
първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светия град, новия
Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа
си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с
човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог,
ще бъде с тях.

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.