ПРИ ИСУСА

0

Матей 11:28 -„Елате при Мене всички отрудени и обременени,
и Аз ще ви успокоя.“

Ø При Исуса, а
чрез Исуса – при всичко онова, от което се нуждаем

І. ПРИ ИСУСА, А ЧРЕЗ ИСУСА –
ПРИ ТВОРЕЦА НА ВСИЧКО ВИДИМО И НЕВИДИМОКолосяни 1:16 -„понеже чрез Него бе…

ПРИ ИСУСА

ПРИ ИСУСА

Матей 11:28 -„Елате при Мене всички отрудени и обременени,
и Аз ще ви успокоя.“

Ø При Исуса, а
чрез Исуса – при всичко онова, от което се нуждаем

І. ПРИ ИСУСА, А ЧРЕЗ ИСУСА –
ПРИ ТВОРЕЦА НА ВСИЧКО ВИДИМО И НЕВИДИМО
Колосяни 1:16 –„понеже чрез Него бе създадено всичко, което
е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства,
било началства или власти, всичко чрез Него и за Него бе създадено;“
Йоан 1:1-4 -„В началото бе Словото; и Словото беше у
Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко чрез Него стана; и без
Него не стана нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе
светлината на човеците.“

ІІ. ПРИ ИСУСА, А ЧРЕЗ ИСУСА –
ПРИ СПАС
ИТЕЛЯ НА ЧОВЕШКАТА ДУША
Исая 6:8 -„После чух гласа на Господа, който казваше:
Кого да пратя? И кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.“
Йоан 3:16 -„Защото Бог толкова възлюби света, че даде
Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има
вечен живот:“
Йоан 1:29 –„На другия ден Йоан вижда Исуса, идещ към
него, и казва: Ето Божия Агнец, Който носи греха на света!“

ІІІ. ПРИ ИСУСА, А ЧРЕЗ ИСУСА –
ПРИ
ЛЕКАРЯ НАД ЛЕКАРИТЕ
Исая 53:5б -„…
и с Неговите рани ние се изцелихме.“
Йоан 19:17-18,
34 –„И така, взеха Исуса; и Той сам
носейки кръста Си, излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски
се казва Голгота, където Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата
страна, а Исуса посредата… Обаче, един от войниците прободе
с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода.“

ІV. ПРИ ИСУСА, А ЧРЕЗ ИСУСА – ПРИ ДОБРИЯ
ПАСТИР
Йоан 10:11, 9 –„Аз съм добрият пастир; добрият пастир
живота си дава за овцете… Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде
спасен и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.“

V. ПРИ ИСУСА, А ЧРЕЗ ИСУСА –
В
БОЖИЕТО НЕБЕСНО ЦАРСТВО
1 Солунци
4:13-17 –„Не желаем, братя, да останете в
неведение за онези, които умират, или пък да скърбите, както другите, които
нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите
в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господнето
слово, че ние, които останем живи до Господнето пришествие, няма да изпреварим
починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на
архангел и при Божия тръба; и първо ще възкръснат мъртвите в Христа; после ние,
които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем
Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа.“
Йоан 14:3 -„И като отида и ви приготвя място, пак ще
дойда и ще ви взема при Себе Си, така че, където съм Аз, да бъдете и вие.“

VІ. ПРИ ИСУСА, А ЧРЕЗ ИСУСА – ПРИ
ХЛЯБА НА ЖИВОТА
Йоан 6:48 -„Аз съм хлябът на живота.“

VІІ. ПРИ ИСУСА, А ЧРЕЗ ИСУСА –
ПРИ
ИЗВОРА НА ЖИВАТА ВОДА
Йоан 4:10 -„Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божия
дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той
би ти дал жива вода?“

VІІІ. ПРИ ИСУСА, А ЧРЕЗ ИСУСА –
ПРИ
СВЕТЛИНАТА НА ЖИВОТА
Йоан 8:12 –„Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм
светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има
светлината на живота.“

ІХ. ПРИ ИСУСА, А ЧРЕЗ ИСУСА – ПРИ
ПЪТЯ НА ЖИВОТА
Йоан 14:6 -„Исус му казва: Аз съм пътят и истината, и
животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мене.“

Х. ПРИ ИСУСА, А ЧРЕЗ ИСУСА – ПРИ
СЛАВНАТА НАДЕЖДА
Колосяни 1:27 -„на които Бог пожела да открие, какво е превъзходното
богатство на тази тайна сред езичниците, тоест Христос във вас, надеждата на
славата.“*

Ø Парапетът на
Славната Надежда
Евреи 6:18б –„…които сме прибягнали да се държим за предстоящата
надежда.
**


––––––––––––––-
Според превода от 1924:
* Колосяни 1:27 -„на които Божията воля беше да яви, какво
е между езичниците богатството на славата на тая тайна, сиреч, Христос между
вас, надеждата на славата.“

**
Евреи 6:18б „…които
сме прибягнали да се държим за поставената
пред нас надежда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.