Получаване на Духа (Деяния 2:1-42)

/проповед/

Казахме
миналия път, че първа глава свършва, когато апостолите на Христос са готови
за своята мисия – те са избрани, станали са свидетели на живота,
смъртта, възкресението и възнесението на Господа, съставът им е
попълнен с Матия…

Получаване на Духа (Деяния 2:1-42)

Получаване на Духа (Деяния 2:1-42)

/проповед/ Казахме миналия път, че първа глава свършва, когато апостолите на Христос са готови за своята мисия – те са избрани, станали са свидетели на живота, смъртта, възкресението и възнесението на Господа, съставът им е попълнен с Матия... Оставахме ги в края на първа глава молещи се и очакващи Исус да изпълни обещанието си да изпрати Духа си. Те очакваха с Него да приемат сила, но