ОТКРОВЕНИЕТО НА СЛОВОТО БОЖИЕ ЗА ИСТИНСКИЯ „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“

Откровение 19:11-16 –“След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой н…

Откровение 19:11-16 –“След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той; и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне. Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите.”
Ако Гергьовден не беше религиозен празник, не бих дръзнал да насочвам вниманието на Църквата върху темата “Гергьовден” – Гергьовден, не според религиозните предания, а според Словото Божие.
Кой всъщност е изобразен на православната икона – Свети Георги Победоносец или Божият Единороден Син, Господ Исус Христос?
I. ОТКРОВЕНИЕТО ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО
ЗА ТРИГЛАВИЯ ЗМЕЙ И НЕГОВАТА МИСИЯ НА ТАЗИ ЗЕМЯ

1. Сатана – богът на този свят
2. Антихристът – световен религиозен ръководител, представител на земните царе
3. Лъжепророкът – богът на суеверието
4. Мисията на сатанинското триединство (триглавият змей)

Сатанинското триединство, имитиращо Божието триединство
– Сатана, имитаторът на Бог Отец
– Антихристът, имитаторът на Бог Син
– Лъжепророкът, имитаторът на Бог Дух Святи
II. ОТКРОВЕНИЕТО ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО ЗА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО И МИСИЯТА НА САТАНА (СТАРОВРЕМЕННАТА ЗМИЯ) 
Откровение 12:9 –“И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.”1. Сатана (дяволът) – клеветник на братята
Откровение 12:10 –“И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.”2. Сатана (дяволът) – изкусител на Християните
Лука 22:31 –“[И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито;”
3. Сатана (дяволът) – измамник на братята
Откровение 20:10 –“И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.”4. Сатана (дяволът) – сеяч на плевели (сплетни и клюки)
Матей 13:39 –“неприятелят, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на века; а жетварите са ангели.”
5. Сатана, баща на лъжата
Йоан 8:44 –“ Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.”6. Битката на Християнините със Сатана
Лука 10:17-20 –“И седемдесетте се върнаха с радост, и казаха: Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват на нас. А Той им рече: Видях Сатана паднал от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди. Обаче, недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата.”Яков 4:7 –“И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.”
III. ОТКРОВЕНИЕТО ЗА ВОЮВАЩИЯ ХРИСТОС (АГНЕЦЪТ БОЖИЙ) НАД ТРИГЛАВИЯ ЗМЕЙ
Воюващият Христос чрез раните на Голготския кръст и пролятата кръв
Откровение 17:14 –“те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и Цар на царете; тоже и ония, които са с Него, ще победят, които са звани, избрани и верни.”Откровение 19:11-16 –“След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той; и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне. Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите.”
 IV. ОТКРОВЕНИЕТО ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО
ЗА ПОБЕДАТА НА ХРИСТИЯНИТЕ НАД ТРИГЛАВИЯ ЗМЕЙ
Откровение 12:11 –“А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване;.”
1. Божието Слово, оръжието на Християнина срещу триглавия змей
Откровение 19:13 –“и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.”
Ефесяни 6: 17 –“вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;”2. Кръвта на Христа, оръжието на Християнина, срещу триглавия змей
Откровение 12:11 –“А те го победиха чрез кръвта на Агнето…”1 Петрово 1:18-19 –“като знаете, че не с тленни неща – сребро или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,”
В заключение желая да се обърна към Християните в България с думите:
В празниците, които посвещаваме за възпоменание на посветения жертвен живот на отделни изявени личности, няма нищо грешно. Грешното идва в изопаченото съдържание, което влагаме в подобни чествания, и най-вече в обожествяването на човека.
(“Аз съм Господ; това е Моето име; И не ща да дам славата Си на друг, Нито хвалата Си на изваяните идоли.”- Исая 42:8)1). Няма нищо грешно във възпоменанието на мъчениците за Християнската вяра, какъвто е Свети Георги
– Грешното е, когато обожествяваме този наистина велик победен мъж и го превръщаме от Победител в Христовото име и от Победоносец, Вестител на Божията правда (какъвто в действителност е бил) – в езически идол за поклонение.
2). Няма нищо грешно и в печеното агне на Християнската трапеза
– Грешното е, когато превръщаме това агне във жертвено и очакваме то да донесе на нас, на децата ни, на селото, на града ни, на Отечеството ни здраве, щастие и берекет.
Колкото имаме право да критикуваме празника на мюсюлманите Курбан Байрам, малко повече имаме право да критикуваме българския празник Гергьовден, ако превърнем този ден, вместо ден на възпоменание и благодарност – в ден на жертвоприношение!

ПОМНЕТЕ!
НЕ, ЧРЕЗ КРЪВТА НА ГЕРГЬОВСКОТО АГНЕ, А ЧРЕЗ КРЪВТА НА АГНЕЦА БОЖИЙ, РАЗПНАТ НА ГОЛГОТСКИЯ КРЪСТ – ИДВА ПОБЕДАТА В НАШИЯ ЖИВОТ!
Нека да не превръщаме гергьовското агне в предпазно средство (муска) против болести и злополуки, защото това е мерзост Господу!
Нека да не обезсмисляме с поведението си Христовата жертва на Голготския кръст!
Откровение 2:7 –“ Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите: На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е [всред] Божия рай.”