ПЕТДЕСЯТНИЦА – РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА ХРИСТИЯНСТВОТО

0

„Християнството
бе зачнато на Голгота, а Рожденият му ден бе на Петдесятница“ Д.А.2:1-3
-„И когато настана деня на Петдесятницата,
те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като хвучене на силен вятър и изпълни цялата къща
дето седя…

ПЕТДЕСЯТНИЦА – РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА ХРИСТИЯНСТВОТО

ПЕТДЕСЯТНИЦА – РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА ХРИСТИЯН...

„Християнството
бе зачнато на Голгота, а Рожденият му ден бе на Петдесятница“

Д.А.2:1-3
„И когато настана деня на Петдесятницата,
те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето,
като хвучене на силен вятър и изпълни цялата къща
дето седяха. И явиха им се езици като огнени,които се разделиха и седна по един
на всеки от тях.“

I. ПРЕДИ
ПЕТДЕСЯТНИЦА
1.
Съмнението, преди Петдесятница

Йоан
20:24-25 -„А Тома,
един от дванадесетте наречен Близнак не беше с тях
когато дохожда Исус. Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той
им рече: Ако не видя на ръцете раните от гвоздеите и не туря ръката си в
ребрата Му, няма да повярвам.“

2.
Разочарованието, преди Петдесятница

Йоан 21:3  -„Симон
Петър им казва:
0тивам да ловя
риба. Казват му: Ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и се качиха на ладията и през
оная нощ не уловиха нищо.“

3.Страхът,
преди Петдесятница

Йоан
20:19 –„А вечерта на същия ден, първия
на седмицата, когато вратата на стаята, дето бяха учениците, беше заключена
поради страха от Юдеите,
Исус дойде, застана
посред и каза им:Мир вам!“

4. Апелът
на Христа, преди Петдесятница

Лука
24:49 -„И ето, аз изпращам върху вас
обещанието от Отца ми, а вие седете в град Ерусалим до като се облечете със
сила от горе.“

II. НА
ПЕТДЕСЯТНИЦА
1.Единодушието
на Петдесятница

Д.А.2:1 -„И когато настана деня на Петдесятница,
те всички бяха на едно място.“

2. Знамението
на Петдесятница

Д.А.2:2-4 „И внезапно стана шум от небето, като хвучене
на силен вятър и изпълни цялата къща дето седяха. И явиха им се езици като
огнени, като се разделиха и седна по един на всеки от тях. И те всички се
изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици,според както Духа им
даваше способност да говорят .“

3. Дръзновението на Петдесятница

Д.А.2:14-1б -„А Петър, като се изправи с единадесетте,
издигна гласа си и им проговори, казвайки :Юдеи и всички вие, които живеете в
Ерусалим, нека ви стане знайно това и внимавайте в моите думи. Защото тия не са
пияни, както вие мислите, понеже е едвам третия час на деня,но то­ва е казано
чрез пророк Иоила.“

III.СЛЕД
ПЕТДЕСЯТНИЦА
1. Братолюбието
след Петдесятница

Д.А.2:44-46 -„И всичките вярващи бяха заедно и
имаха всичко общо и продаваха стоката и имота си и разпределяха парите на
всички, според нуждите на всекиго. И всеки ден прекарваха единодушно в храма и
разчупваха хляб по къщите си и приемаха храна с радост и простосърдечие.“

2. Гонението
след Петдесятница

Д.А.8:1 -„А Савел одобряваше убиването му. И
на същия ден се повдигна голямо гонение против църквата в Ерусалим и те всички
с изключение на Апостолите, се разпръснаха по Юдейските и Самарийски
окръзи.“

3. Благовестието след Петдесятница
Петдесятница
е Рожденият ден на Християнина.

Д.А.6:7 -„И Божието учение растеше и числото
на учениците в Ерусалим се умножаваше твърде много и голямо множество свещеници
се подчиняваха на тях.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.