ПЕСЕНТА НА ДЕВА МАРИЯ

0

Лука 1:41-48а –“И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът (Иоан Кръстител) заигра в утробата й; и Елисавета се изпълни със Святия Дух. И като извика със силен глас, рече: Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба…

ПЕСЕНТА НА ДЕВА МАРИЯ

ПЕСЕНТА НА ДЕВА МАРИЯ


Лука 1:41-48а –“И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът
(Иоан Кръстител) заигра в утробата й; и Елисавета се изпълни със Святия Дух. И като извика със силен глас, рече: Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба! И от какво ми е тая чест, да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми. И блажена е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа. И Мария каза: Величае душата ми Господа; И зарадва се духа ми в Господа Спасителя мой; Защото погледна милостиво на ниското положение на слугинята си;”

І. СРЕЩАТА, ПРЕДИ ПЕСЕНТА
Лука 1:41-45 –“И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът заигра в утробата й; и Елисавета се изпълни със Святия Дух. И като извика със силен глас, рече: Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба! И от какво ми е тая чест, да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми. И блажена е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа.”
1. Елисавета (майката на Иоан Кръстител) - щом чу Марииния поздрав
2. Елисавета се изпълни със Святия Дух
3. Елисаветината изповед, след срещата с Дева Мария
4. Благословение, а не обвинение
ІІ. ВДЪХНОВЕНИЕТО НА ДЕВА МАРИЯ
Лука 1:46-49 –“И Мария каза: Величае душата ми Господа; И зарадва се духа ми в Господа Спасителя мой; Защото погледна милостиво на ниското положение на слугинята си; и, ето, от сега ще ме ублажават всичките родове. Защото Силният извърши за мене велики дела; И свято е Неговото име.”
Лука 1:34-37 –“А Мария рече на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? И ангелът в отговор й рече: Святият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй и светото онова, което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син. Защото за Бога няма невъзможно нещо.”
Вдъхновението на Дева Мария чрез Святия Дух
ІІІ. ПЕСЕНТА НА ДЕВА МАРИЯ
ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО ВЛИЯНИЕ НА ИСУС ХРИСТОС
Лука 1:51-52 –“Извърши силни дела със Своята мишца; Разпръсна ония, които са горделиви в мислите на сърцето си. Свали владетели от престолите им, и въздигна смирени.”1. Песента - за делата на Христос
2. Песента - за горделивите по сърце
ІV. ПЕСЕНТА НА ДЕВА МАРИЯ ЗА НОВОЗАВЕТНАТА БЛАГОДАТ
Лука 1:51б -55 –“Разпръсна ония, които са горделиви в мислите на сърцето си. Свали владетели от престолите им, и въздигна смирени. Гладните напълни с блага, а богатите отпрати празни. Помогна на слугата си Израиля, за да помни да покаже милост. (Както бе говорил на бащите ни) към Аврама и към неговото потомство до века.”

1. Новозаветната диспенсация, диспенсацията на смирените
Лука 1:51б –“Разпръсна ония, които са горделиви в мислите на сърцето си.”
1Петрово 5:5 –“Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-старите. Да! Всички един на друг. Облечете смирението; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.”
1Коринтяни 1:26-31 –“Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците, и Божието немощно е по-силно от човеците. Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; Още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление; тъй щото, както е писано:"Който се хвали, с Господа да се хвали." ”
2. Песента на Дева Мария за гладните
Лука 1:53 –“Гладните напълни с блага, а богатите отпрати празни.”
3. Песента на Дева Мария за Авраамовото потомство
Лука 1:54-55 –“Помогна на слугата си Израиля, за да помни да покаже милост, (Както бе говорил на бащите ни.) към Аврама и към неговото потомство до века.”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.