ПАРЛАМЕНТА и СЕМЕЙСТВОТО

0

От стенограмата на НС от 26.09.2008г.

„…..Ще продължим с точка седма от седмичната ни програма:

ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ПРОЕКТА НА СЕМЕЕН КОДЕКС, вносител – Министерският съвет, и ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС, вносител – Светослав Спасов.

………………………………………………………………………………………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря, господин Милтенов.

Има ли реплики? – Не виждам.

Заповядайте, господин Тошев.

ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (ОДС): Благодаря, господин председателю.

Почитаеми народни представители, ние като християндемократи не можем да подкрепим този законопроект, тъй като той променя обществените взаимоотношения в нашето общество, залегнали още от хилядолетия, с узаконяването на фактическото съпружеско съжителство. Бракът фактически е началото на човешката цивилизация и началото на морално-етичните принципи в обществото. Както знаете, това е най-малката единица в нашето общество. Всъщност когато се сключва брак, към този процес трябва да се подходи отговорно. Църквата смята брака за едно от своите тайнства. Венчаването е тайнство. Това е нещо, на което се гради цялото общество.

В законопроекта, който предлага Министерският съвет (всъщност някой застава зад гърба на Министерския съвет и предлага тези неща), се въвежда фактическо съпружеско съжителство, за което няма никакви изисквания. За брака има изисквания. Брак не може да се сключи, например, между близки роднини. Това е посочено в чл. 7 – съпрузите не могат да бъдат роднини по права линия, не могат да бъдат братя и сестри и други роднини по съребрена линия до четвърта степен включително. В предложеното от Министерския съвет фактическо съпружеско съжителство няма такива условия, тоест това може да се регистрира без ограниченията, предвидени за брака. Ако това стане, в крайна сметка то би било огромно предизвикателство, разрушаващо основите на нашето общество.

На второ място, в чл. 7 също има допълнителни изисквания – например не може да сключи брак лице, което е свързано с друг брак. При фактическото съпружеско съжителство не се говори за ограничения за лице, свързано с брак. Напротив, казва се, че не може да се регистрира фактическо съпружеско съжителство, докато не се заличи съществуваща регистрация. Става въпрос за регистрация по Раздел Х от Закона за гражданската регистрация, което е съвсем различно. Тоест излиза, че ако някой желае, имайки законен брак, може да има и едно законно съжителство, което означава, че се поощрява двуженството, тъй като тук става въпрос само за една такава възможност. Това не е редно и смятам, че не можем да подкрепяме такива предложения.

Друг въпрос, който бих искал да засегна в моето изказване, е полският опит при извършването на разводи. Разводът е сътресение за семейството, особено когато има деца. Те преживяват много болезнено развода. Децата не могат да избират между майката и бащата. Когато майката и бащата на детето са в лоши отношения, това е трагедия за детето. Много голяма част от самоубийствата на деца стават при разводи, при които родителите са в тежка конфронтация. В Полша са създали семеен съд, който предшества съдебната процедура по развод. Той от една страна се опитва да помири родителите, но във всеки случай иска да постигне запазване на добри отношения между тях, така че това да бъде в интерес на децата.

По този въпрос е дискутирано и в Народното събрание в предишни мандати, но не виждам такъв семеен съд да е намерил място в законопроекта, който да предшества правната процедура в гражданските съдилища.

С тези няколко забележки бих искал да ви призова да не приемаме този законопроект, той да бъде върнат обратно в Министерския съвет и да бъде преработен. Благодаря,

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря, господин Тошев.

……………………………………………………………

Господин Димитров, имате думата за изказване.

МАРТИН ДИМИТРОВ (ОДС): Благодаря, господин председател.

Уважаеми дами и господа, искрено се надявам този, бих казал, изключително най-малкото спорен, но и опасен законопроект, да не мине тихомълком през тази зала. Надявам се критичните бележки, които ще бъдат казани от мен и от другите колеги, наистина да бъдат чути. Защото този законопроект може значително да влоши, вместо да поправи, съществуващото положение в България.

Предлага ни се създаване на фактическо съжителство. Госпожа Касабова от тази трибуна говори доста минути, аз внимавах по време на нейното изказване, и тя в никакъв случай не можа да ме убеди в смисъла от една такава институция. Тя каза следното нещо – в момента много хора живеят без брак, дайте това да го узаконим и да го запишем. Ясно е, че го има. Въпросът е следният: каква е ползата за обществото от тази работа? Нека вносителите на този законопроект да станат и да обяснят каква е ползата за обществото, тъй като не виждам такава? Мисля, че разумните хора в България не виждат ясно измерима полза от тази работа.

И да кажем какъв ще бъде ефектът, ако се приеме една такава разпоредба. Стимулите хората да сключват граждански брак ще намалеят. Обезценява се целенасочено институтът на гражданския брак, който е важният, и това се прави целенасочено от вносителите на този законопроект. Тук се носи една много тежка отговорност от всички тези хора, които досега подкрепят направените предложения.

Искрено възразявам, а и смятам, че моите колеги, особено от Съюза на демократичните сили, също ще възразят срещу института на фактическо съжителство. Той просто трябва да отпадне! Няма нужда от такова нещо. Няма нужда да се приема закон за всяко едно положение, което съществува в живота. Няма нужда да има описание и закон за всяко нещо в този живот. Именно затова имаме насреща си свободни хора със свободен избор и със свободна воля. Когато те решат, могат да сключат граждански брак. Но гражданският брак е нещо изключително важно, което не следва да бъде обезценявано по този, бих казал, наивен и неправилен начин от това Народно събрание.

И другият много важен е следният: госпожа Касабова до известна степен подведе Народното събрание, че интересите на децата при разваляне на фактическото съжителство са защитени. Това е много сериозна заблуда, няма такова нещо. Аз прочетох няколко пъти закона. Нека и колегите юристи да кажат тук, тъй като все пак моят прочит е на човек, който е икономист, но не виждам защита на децата в една такава ситуация. Не виждам при разваляне на фактическото съжителство как интересите на децата са защитени, как се урежда издръжката? Това не е уредено по никакъв начин. Вероятно юристите ще кажат, че в едно фактическо съжителство, ако бащата желае, може да излезе много лесно от тези задължения.

Другото нещо, което е още по-скандално. Няма пречка човек, който има действащ граждански брак, да сключи фактическо съжителство в момента. Няколко пъти чета законопроекта и такава пречка и такова ограничение няма. Това най-малкото е деморализиращо. Това е много неправилно. И какво послание носи на обществото? Тук има една много тежка отговорност. Тъй като колеги от Национално движение Симеон Втори, които в момента не виждам – виждам само проф. Герджиков, който, надявам се, ще вземе думата, обясняваха – между първо и второ четене ще внесем тази поправка. Не става въпрос за някаква малка поправка. Въпросът е защо законопроектът влиза в този вид, в който не е казано ясно, че който има сключен граждански брак, не може да влиза във фактическо съжителство.

Но решението е едно. Пак ви казвам, виждам едно-единствено решение и то е по посока на категоричното и ясно отпадане на фактическото съжителство.

Сутринта се опитаха да ни представят статистика. Аз също ще ви представя някои данни. В момента хората, които живеят без брак заедно – става въпрос за мъж и жена, разбира се, тук надявам се няма никакво колебание за какво говорим, 70% от тези хора впоследствие сключват граждански брак. Впоследствие 70% от тези хора се женят. Ако бъде възприета новата правна уредба, която вие предлагате, този процент ще намалее. По този начин се стимулира несключването на гражданския брак. Това се получава, което ще бъде лош сигнал към нашето общество.

Големият въпрос е: защо българският парламент да приема такава промяна? Аз се надявам с една категоричност Народното събрание да отхвърли това предложение.

Иначе в законопроекта има и положителни моменти. Те са няколко.

На първо място, улесняването на осиновяването. Да, това е правилна стъпка и можем да я подкрепим.

Другото положително е предвиждането на брачен договор. Да, това е нещо смислено, което го има в целия цивилизован свят и е възможност за уреждане на имуществени отношения между съпрузите.

Оттам нататък, дами и господа, надявам се да не се подвеждате по призивите, включително и на президента Георги Първанов, който необяснимо за мен излиза в пресата с призиви за бързото приемане на новия Семеен кодекс. Моля ви се поне тези въпроси да бъдат дълбоко обсъдени преди тяхното приемане, а не с лека ръка да бъде допусната грешка с трайни последствия върху развитието на нашето общество без особено дебат, тъй като дебат по темата до момента не съм видял.

Между другото беше ми беше предоставен от страна на Гражданско сдружение „Асоциация Общество и ценности” – първо, събрали са 2000 подписа тези хора с предложение за отпадане на фактическото съжителство, и, второ, анализът, който те са направили, трайно подкрепя и дава много добри статистически доказателства, че създаването на фактическо съжителство ще намали стимулите за сключване на граждански брак в България. Това правят вносителите на този законопроект. Не си го признават, не са честни със залата, но фактически точно тази работа правят. Това ще бъде резултатът. Този резултат ще бъде много негативно тежък по развитието на тази страна.

Моля ви, колеги, тези предложения да не бъдат приемни с лека ръка в никакъв случай. Благодаря за вашето внимание.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.