Парадоксите на Рождество

На Рождество Божият Син стана човек, за да може човеците да станат Божии синове. 

Светлината дойде на света, за да може светът да живее в светлина. 

Небето слезе на земята, за да може земята да се приближи до небето. 

Словото стана плът, за да мож…

На Рождество Божият Син стана човек, за да може човеците да станат Божии синове. Светлината дойде на света, за да може светът да живее в светлина. Небето слезе на земята, за да може земята да се приближи до небето. Словото стана плът, за да може плътта човешка да се докосне до Словото Божие. Божият Син се роди като бебе във Витлеем, за да стане Мъжа на Голгота. Исус дойде в люлка и