ОБЯВЛЕНИЕТО НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ

Осия 14:4-7 –„Аз ще изцеля отстъплението им, Ще ги възлюбя доброволно, Защото гневът Ми се отвърна от него. Аз ще бъда като роса на Израиля; Той ще процъфти като крем, И ще простре корените си като ливанско дърво. Клоновете му ще се разпространят; Сла…

ОБЯВЛЕНИЕТО НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ

ОБЯВЛЕНИЕТО НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ


Осия 14:4-7 „Аз ще изцеля отстъплението им, Ще ги възлюбя доброволно, Защото гневът Ми се отвърна от него. Аз ще бъда като роса на Израиля; Той ще процъфти като крем, И ще простре корените си като ливанско дърво. Клоновете му ще се разпространят; Славата му ще бъде като маслина, И благоуханието му като Ливан. Които живеят под сянката му Изново ще се съживят като жито И ще процъфтят като лоза; Дъхът му ще бъде като ливанско вино.“
I. ОБЯВЛЕНИЕТО НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ
ЗА МРАЧНОТО МИНАЛО НА ЧОВЕКА
Стих 4 -„Аз ще изцеля отстъплението им, Ще ги възлюбя доброволно, Защото гневът Ми се отвърна от него.“
1.     Целението на отстъпника от Бога
Стих 4а -„Аз ще изцеля отстъплението им...“
2.     Възлюбеният от Бога отстъпник чрез Божията благодат
Стих 4б
„...Ще ги възлюбя доброволно...“
3.     Помилваният от Бога отстъпник чрез Божията благодат
Стих 4б„...Защото гневът Ми се отвърна от него.“
II. ОБЯВЛЕНИЕТО НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ
ЗА НАСТОЯЩЕТО НА ЧОВЕКА
Стих 5-6 –„Аз ще бъда като роса на Израиля; Той ще процъфти като крем, И ще простре корените си като ливанско дърво. Клоновете му ще се разпространят; Славата му ще бъде като маслина, И благоуханието му като Ливан.“
1. Аз ще им бъда, като роса
2. Те ще разцъфтяват, като кремове
3. Те ще разпространяват корените си, като дървета
4.  Те ще се прославят, като маслина
5. Те ще благоухаят, като ливан
III. ОБЯВЛЕНИЕТО НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ
ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕКА
Стих 7 –„Които живеят под сянката му Изново ще се съживят като жито И ще процъфтят като лоза; Дъхът му ще бъде като ливанско вино.“
1. Обявлението на новата Църква
Стих 7–„Които живеят под сянката му...
·        Новата църква - под сянката на Неговите крил
2. Съживлението на вярващите
Стих 7б –„Изново ще се съживят като жито И ще процъфтят като лоза...“
3. Силата на вярващите в новата Църква
Стих 7в –„Дъхът му ще бъде като ливанско вино.“